Az egységes kérelem benyújtása: határidők őstermelőknek

Mucsi Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2021.04.13

Olvasási idő: 5 perc


Ismét elérkezett a gazdálkodók számára mindig sűrűnek ígérkező tavaszi időszak. Közeli aktualitás, hogy április 6-tól aktív a Magyar Államkincstár egységes kérelem benyújtó felülete. A pandémiás helyzet köztudottan nehezíti a kapcsolattartást, ezért idén különösen fontos, hogy ne hagyjuk utolsó pillanatra a benyújtást, különösképpen akkor ne, ha közreműködő szaktanácsadó vagy falugazdász segítségét vesszük igénybe.

Demó

2021-ben is több mint 40 jogcím kifizetés igénylését tartalmazza az egységes kérelem. Annak érdekében, hogy a benyújtáskor semmi ne maradjon ki, készítettem egy listát, amire érdemes rászánni egy estét, mielőtt a kérelem benyújtáshoz hozzákezdünk.

A legfontosabb határidők emlékeztetőül:

  • A szankciómentes kérelembeadásra 2021. április 7. és 2021. május 15. (hétvégére tekintettel május 17.) közötti időszak áll rendelkezésre. 
  • A 2021. május 15-ét (hétvégére tekintettel május 17-ét) követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. 
  • A módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével járó szankciós módosítást 2021. június 9-ig tudjuk megtenni.

A 2021. június 9. után benyújtott kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek!

A kérelemben szereplő földterületek

Az előző évhez képest van-e változás a jogosult területeinkhez képest? Fontos tudni, hogy a jogos földhasználat – mint alapfeltétele a terület alapon járó támogatásoknak – vizsgálatakor nem az adott évi egységes kérelem benyújtásának napját kell vizsgálni, hanem a mindenkori jogvesztő határnapot, 2021-ben ez június 9. Abban az esetben, ha a földhasználat bejegyzésre vár (földhivatali ügyintézés alatt), az már szerepelhet az egységes kérelemben!
Amennyiben van olyan területük, ami ebben az éveben szerepel először a kérelemben, mindenképpen készítsenek listát, amin szerepeljen a település és a helyrajzi szám is.
A támogatásból kikerülő területeket is hasonlóképpen listázzuk, hiszen, ha az új földhasználó a saját kérelmében szerepelteti, átfedést fogunk tapasztalni.
Adás-vétel, haszonbérlet esetében mindenképpen egyezzenek meg a felek arról, hogy ki jogosult beadni a területet.

„Zöldítés”

15 ha támogatásra beadott szántó művelési ágú terület felett köteles a gazdálkodó ún. ökológiai jelentőségű (EFA) területet kijelölni, a szántó területek 5%-ának megfelelő nagyságban. Hasznos dolog, ha nem a kérelem beadásakor gondolkodunk azon, mivel is lehetne teljesíteni ezt a kötelezettséget.

Íme néhány példa, ami megfelel a kritériumoknak:

  • fehérjenövény termesztése (növényvédőszer-mentesen!);
  • másodvetés zöldtrágya növénnyel (a kérelem beadásakor ki kell jelölni a táblát, és azon nem lehet módosítani!);
  • parlagon hagyott terület.

Állat alapú támogatások

A területeket érintő változásokat május 31-ig szankciómentesen bejelenthetjük, azonban az állatlétszám alapján járó támogatások esetében ilyen módosításra nincs lehetőség!
Az egységes kérelem benyújtásának időzítésén is sok múlhat: a kötelező birtokon tartás a kérelem benyújtását követő naptól indul, így egy esetleges tárgyévi értékesítést befolyásolhat, ha a május 15-ig várunk a beadással.

Jogosult támogatások

2021. átmeneti év, így a tavalyi kormányzati döntés nyomán a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tartó AKG támogatási ciklus további egy évvel meghosszabbodott, a kifizetést 2021-ben is igényelhetik azok, akik nyilatkoztak 2020. év végén a hosszabbítási szándékukról. 
Amennyiben kimarad az egységes kérelemben megtalálható kifizetésigénylés, azt jogosultság esetén sem lehet pótolni!

Kárenyhítés

Még egy fontos adat, ami szükséges a pontos kérelmezéshez: az előző évben termelt kultúrákhoz tartozó hozamadatok. A kárenyhítési rendszer figyelembe veszi a gazdaság átlagos terméshozamait, nem pedig statisztikai alapon dönt egy esetleges káresemény bekövetkezésekor a hozamcsökkenésről. Minél pontosabb adat kerül be a saját „statisztikánkba”, annál nagyobb valószínűséggel tudjuk kielégítően rendezni az esetleges természeti kár okozta terméskiesést.
A területalapú benyújtásakor kell nyilatkozni arról is, hogy rendelkezünk-e díjtámogatott mezőgazdasági biztosítással. Ez a nyilatkozat szintén jogvesztő: amennyiben „nem”-et jelölünk, a díjtámogatást nem lehet igényelni abban az évben akkor sem, ha kötöttünk olyan biztosítást, ami megfelel a jogosultsági feltételeknek.