Ezek érdekelnek

A napelempark létesítéséhez számos jogi és adójogi természetű kérdés kapcsolódhat. Az egyik leggyakrabban felmerülő felvetés, hogy ha a magánszemély bérbe kívánja adni a termőföldjét egy vállalkozásnak említett célból, ez a bérbeadás milyen adókötelezettséget keletkeztet, azaz: lehet-e alkalmazni a termőföld bérbeadásra vonatkozó kedvező szabályt?
Milyen pályázatok érhetők el a gazdálkodók számára 2024 nyarán? A generációs megújulás pályázatokon belül miből juthatnak forrásokhoz az érintettek? Milyen típusú tevékenységekre vehetnek fel összegeket? Mik az ÉLIP és a kertészetek fejlesztésére vonatkozó kiírások részletei?
Az elektronikus permetezési naplót már 2022. július 1-től vezetnie kellett volna az érintetteknek, ugyanakkor számos nem várt késedelem okán folyamatosan tolódtak a határidők, és még 2024. februárjában is adtak ki új fejlesztéseket. Az e-Permetezési napló adminisztrációjának - támogatásokkal való összefüggése miatt -kiemelkedő fontosságú feladatát ezúttal egy tematikus útmutatóval is segítjük.
A földforgalom szempontjából kulcsfogalomnak számító helyben lakás alapját jelentő életvitelszerű lakáshasználatának fogalmával és igazolásával összefüggésben született új jogszabályi rendelkezés lép hatályba július 1-étől – követve a már korábban kialakított bírói gyakorlatot.
A javítások és visszavonások időszaka következik az egységes kérelmek kapcsán, miután az idei évben június 10-éve lezárult a benyújtási időszak. Az ezeket érintő fontos határidőkről tájékoztatott Fülöp Tamara egy online webináriumon, ahol beszámolt arról is, milyen gyakori hibákkal találkoztak idén a támogatásokat illetően és az idei várható ellenőrzésekről is szót ejtett.
A 2024 június 1-jétől hatályba lépő módosítások elsősorban a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárások szabályainak módosítását célozzák, de az új rendelkezések a csekély értékű ingatlanok állami tulajdonba kerülését is teljesen újraszabályozzák.
A permetezési napló elektronikus nyilvántartását egy új rendszer keretében vezették be, amely tavaly óta számos régi adatszolgáltatási kötelezettséget egyesít. Az elektronikus gazdálkodási napló (eGN) feltöltése a támogatáspolitikai előírások miatt vált kötelezővé, és magában foglalja a nitrát nyilvántartást is a nitrátérzékeny területeken. Várszegi Gábor, a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságának igazgatója az az elektronikus permetezési napló 2024-es aktualitásait és a jövőbeli várakozásokat mutatta be egy online webináriumon.
Számos új szabályt állapít meg a földek közös tulajdonát szabályozó törvény június 1-jén hatályba lépett módosítása. Változik az eljárás, de új rendelkezések vonatkoznak az állami tulajdonba kerülésre és az öröklésre is.
Átalányadózó, áfaalany őstermelő, amely vállalkozói bankszámlájára kapja a Magyar Államkincstártól érkező támogatásokat – mivel a támogatás nem minősül bevételnek – nem köteles elszámolni a kapott összeg felhasználásával?
Milyen fizetési kötelezettségek keletkeznek, az átalányadózó őstermelő és tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő esetében, amennyiben a gazdaságátadó átadja a földterületeket és az ingó eszközöket az átvevő részére?