Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Növénytermesztés
Egy közelmúltban megjelent kormányrendelet jelentősen módosította a helyi földművesek földszerzésére vonatkozó jogszabályokat. A módosítás szerint csak szántó, legelő (gyep), illetve rét művelési ágban nyilvántartott földrészlet, vagy kizárólag ilyen, illetve ilyen mellett kivett művelési ágú alrészletet tartalmazó földrészlet megszerzése esetén nem gyakorolható az államot megillető elővásárlási jog.
Földjét eddig haszonbérletben műveltető tulajdonos, mint földműves és őstermelő saját néven szeretné azt művelni. Ennek megfelelően maga igényelné a területalapú és egyéb támogatásokat. Köthet-e egy "barter" megállapodást arra, hogy a földet műveli gépi mezőgazdasági bérmunka jelleggel valaki más, amiért cserébe a teljes gabona betakarítása az övé? Adózási szempontból mindez hogyan működne?
Az ültetésre szánt növények – köztük a lágy és fás szárú dísznövények, számos erdészeti faj, valamint a zöldségpalánták – távértékesítése esetén kötelező a növényútlevél. Miért fontos és mit tartalmaz ez a dokumentum?