Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Őstermelők adózása
A törvényi szabályozás értelmében a haszonbért, főszabály szerint, banki átutalással vagy belföldi postautalvány útján kell megfizetni. Aki készpénzben fizette ki a haszonbérleti díjat, annak mi a jogkövetkezménye a bérleti díj elszámolhatósága vonatkozásában? El lehet-e számolni költségként a készpénzben kifizetett bérleti díjat?
Annak a magánszemélynek, aki csak egy minimális vidéki szálláshely szolgáltatást végez – 3 db szobát ad ki nyaranta –, ugyanúgy turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a 3 szoba kiadásából származó bevétele után?
A felvetéssel érintett átalányadózó őstermelő 2023. március 31-ig állt munkaviszonyban, majd főállású őstermelő lett. Éves árbevétele felvásárlási jegyekből 15 millió Ft volt. Hogyan alakul a szocho és az esetleges szja fizetése?
Az érintett őstermelő (körforgásos) hordóban értékesíti az általa termelt mézet. Kell-e bevallást készíteni? Továbbá: az a méhész őstermelő, aki csak hordóban értékesít felvásárlónak mézet, köteles-e regisztrálni a MOHO és az OKIR kapu oldalán, és szükséges-e 0 bevallást készíteni? Ebben az évben mézet nem értékesített.
Áfakörbe tartozó fuvarozási tevékenységet folytató egyéni vállalkozó őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Egyéni vállalkozásból származó bevétele meghaladja az őstermelésből származó bevételét. Jogosult lesz-e kompenzációs felárra? A felvetett esetkörben további kérdések is adódnak.
A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés elsősorban az ún. falusi vendégasztal révén ismert a szélesebb nyilvánosságban. A tavalyi év végén életbe lépő új szabályok további lehetőségeket nyitnak a kis mennyiségű házi élelmiszer forgalmazása körében.
Más tevékenységet nem folytató főállású, kezdő őstermelőnek milyen alapot kell figyelembe vennie az adók és járulékok tekintetében, és milyen mértékű fizetési kötelezettségei keletkeznek?
Egy egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységet (szántóföldi növénytermesztést) folytat. A 2024-es évtől szeretné a tevékenységet őstermelőként folytatni. Van-e erre lehetősége, és ha igen, hogyan teheti ezt meg? Milyen kötelezettségekkel jár és milyen bevallásokat, bejelentéseket kell elkészítenie?
A kérdésben szereplő gazda őstermelői és kistermelői tevékenységet folytat átalányadózás formában. Az értékesítések során nyugattömböt vezet, majd a nyugták adatait egy pénztárkönyvbe viszi fel, a készítmények mennyiségét szintén vezeti és azok értékesítését is, éppúgy, mint a permetezési naplót. Milyen adminisztrációs kötelezettsége lehet még?
Egy mezőgazdasági vállalkozás termeltetési szerződés keretében kötelezettséget vállal meghatározott mennyiségű termény termelésére. Az ügylet lezárását követően a termeltető kiszámlázza a termeltetési hitel kamatát. Mi alapján határozható meg a kamat mértéke és milyen számítási módszerrel kell a szerződés lejáratakor kiszámolni a felhalmozódott kamatot?