Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Adminisztráció
Sajátos jellegéből fakadóan a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéseknél is a Földforgalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ilyen sajátosság például, hogy a föld tulajdonjogát csak a Földforgalmi törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
2023. október 1-jéig kell visszatérítenie a települési önkormányzatnak az adóként megfizetett összeget, amennyiben korábban a termőföldet, a termőföld tulajdonjogát vagy termőföldet terhelő vagyoni értékű jogot települési adóval sújtotta.
Minden technikai jellegű akadály elhárult a Gazdálkodási Napló elektronikus vagy papírformában történő naprakész vezetése elől, mivel a A Nébih az Egységes Kérelemben megadott területi adatokat is feltöltötte az eGN rendszerbe, megkönnyítve az elektronikus napló kitöltését. Egyúttal a 2024-es napló is megnyílik annak érdekében, hogy már rögzíteni lehessen az őszi vetésű növények érdekében végzett műveleteket.
A munkába járás költségtérítésének szabályait tartalmazó jogszabály hatálya kiterjed az idén bevezetésre került országbérletre is, vármegyebérlet esetében pedig értelemszerűen arra, amely alkalmas és szükséges az adott munkavállaló munkába járásához. A felmerülő lehetőségek között három érdekesebb esetet vizsgálunk.
A központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások körébe tartozó AKD lehetővé teszi, hogy annak használatával az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezésére álló, valamint az automatikus információ-átvétel útján megszerzett adatok alapján, emberi közbeavatkozás nélkül hozza meg a döntését és közölje azt az ügyféllel.
Az őstermelők és őstermelők családi gazdasága kapcsán megnyílt az elektronikus ügyintézés lehetősége. Ezzel már nemcsak személyesen és postai úton intézhetők az őstermelői és őstermelők családi gazdasága nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is.
Az otthon-felújítási támogatás megszűnését követően kedvező helyzetben lehetnek azok az apró falvas településen élők, illetve itt élni szándékozók, akik a - köztudatban - Falusi CSOK néven ismert, és a Falusi CSOK Kölcsön támogatás lehetőségeit veszik igénybe.
A családi gazdaságokról szóló törvény július 1-ével hatályos módosítása nyomán több új szabály is életbe lép. Az őstermelői nyilvántartás tartalma kiegészül az őstermelő elhalálozásának dátumával, emellett a törvény új szövege logikusabb rendben sorolja fel a nyilvántartásban eddig is szerepeltetendő adatokat.
Elhunyt őstermelőnek négy nagykorú gyermeke van, közülük az egyik kiváltotta az őstermelői igazolványt, és folytatja a tevékenységet. A mezőgazdasági munkák természetesen nem állnak meg, a földbérleti szerződések még élnek, de a szülő nevére szólnak. Mindebből számos további kérdés is következik.
Július 1-étől lépnek hatályba a hegyközségi törvény módosításának főbb változásai. A módosítás bevezeti a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát, emellett egyszerűsödik a hegyközségi járulék alapjának számítása, valamint egységesítik a hegyközségek járulékbevételi szabályait.