•  Az új földforgalmi törvény
  • A termőföld tulajdonjogának megszerzése
  • A termőföldre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése
  • A termőföld haszonbérlete
  • Az előhaszonbérleti szerződés megkötése
Részletek