dr. Torgyik Edina

dr. Torgyik Edina

munkajogi szakértő


  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

2022. február 14-étől új rendelet és módosult szabályok vonatkoznak az agrárgazdasági (korábban mezőgazdasági) és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységre. Új tématerületként került bevezetésre a vadkármegelőzési és -érvényesítési tanácsadás, változtak továbbá az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és az állattenyésztés szakterületei.