Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Őstermelők szervezeti formái
A földforgalom szempontjából kulcsfogalomnak számító helyben lakás alapját jelentő életvitelszerű lakáshasználatának fogalmával és igazolásával összefüggésben született új jogszabályi rendelkezés lép hatályba július 1-étől – követve a már korábban kialakított bírói gyakorlatot.
A kérdésben szereplő gazdálkodó regisztrált földművesként tervez megvásárolni egy zártkertet (gyümölcsös). A tavalyi év változásainak egyike, hogy a földforgalmi törvény szerint 10 hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak földet a pályakezdő gazdálkodók. Ki minősül ebben a vonatkozásban pályakezdőnek?
Őstermelők családi gazdasága tevékenységéhez illő kisteherautót szeretne lízingelni, vagy tartós bérletbe venni. Eddig minden eszköz- és gépvásárlás az ŐCSG vezetőjének neve alatt történt, most viszont "kvázi cégautót" szeretné bérelni a családi gazdaság. Megteheti ezt?
Áfakörbe tartozó fuvarozási tevékenységet folytató egyéni vállalkozó őstermelői igazolvánnyal rendelkezik. Egyéni vállalkozásból származó bevétele meghaladja az őstermelésből származó bevételét. Jogosult lesz-e kompenzációs felárra? A felvetett esetkörben további kérdések is adódnak.
A kérdésben szereplő gazda őstermelői és kistermelői tevékenységet folytat átalányadózás formában. Az értékesítések során nyugattömböt vezet, majd a nyugták adatait egy pénztárkönyvbe viszi fel, a készítmények mennyiségét szintén vezeti és azok értékesítését is, éppúgy, mint a permetezési naplót. Milyen adminisztrációs kötelezettsége lehet még?
Családi gazdaság elhunyt vezetője áfa-alany volt. Örökösei a családi gazdaság tagjaként fia, unokája és felesége. Az új szerződés alapján a fia lesz az ÖCSG vezetője. A családi gazdaság 180 hektár földdel rendelkezik és termelő eszközökkel, amelyet az örökösök továbbra is az ÖCSG-ben hagynak. Kötelezettek lesznek-e áfa-fizetésre az örökölt termelőeszközök után?
Az őstermelő szabadon rendelkezik a termelési eszközeivel, így jogában áll azt kiselejtezni, és térítésmentesen is átadni más személynek. A 0-ra leírt tárgyi eszközeit ingyenesen átadhatja-e másik félnek?
Sajátos jellegéből fakadóan a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéseknél is a Földforgalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ilyen sajátosság például, hogy a föld tulajdonjogát csak a Földforgalmi törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az érintett cégcsoport mezőgazdasági termeléssel foglalkozik közel 5000 hektáron. A cégcsoportnak 12 tagja a csoportos áfa hatálya alatt működik, 11 tag a csoportos társasági adónak is tagja. Idén májusig a tulajdonosi szerkezet szerint az anyavállalat 100%-ban volt tulajdonos a többi cégben. Májusban öt cégben volt – amelyek mind a csoportos áfának, mint a CSOPTA-nak tagjai – tulajdonosi szerkezet változás.
Egy mezőgazdasági őstermelő 2023-ban családi gazdálkodásban folytatja a tevékenységét a gyermekével, aki eddig nem volt őstermelő. A gyermek 23 éves, 4 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Az értékesítés a szülő nevén történik, aki rendelkezik adószámmal. A területalapú támogatást a gyermek kapja, mert fiatal gazdának minősül. Kell-e a gyermeknek adószámot kérnie, illetve biztosított őstermelőnek minősül-e?