ÖCSG örökösei

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.10.22

Olvasási idő: 4 perc


Családi gazdaság elhunyt vezetője áfa-alany volt. Örökösei a családi gazdaság tagjaként fia, unokája és felesége. Az új szerződés alapján a fia lesz az ÖCSG vezetője. A családi gazdaság 180 hektár földdel rendelkezik és termelő eszközökkel, amelyet az örökösök továbbra is az ÖCSG-ben hagynak. Kötelezettek lesznek-e áfa-fizetésre az örökölt termelőeszközök után?

Demó

Ezzel összefüggésben felmerülő kérdés, hogy a learatott napraforgó, kukorica hogyan kerülnek értékesítésre és áfa-alanynak kell-e lennie az öcsg vezetőjének?

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés hatályban marad bármely tag tagsági jogviszonyának megszűnése esetén a gazdálkodást tovább folytató tagokra vonatkozóan, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.

Amennyiben az őstermelők családi gazdasága képviselőjének a tagsági jogviszonya a tag elhalálozása miatt szűnik meg, akkor a tagoknak 15 napon belül be kell jelenteniük az új képviselő személyét.

A kérdésben bemutatott esetben a családi gazdaság tagjai a továbbiakban is folytatják az őstermelői tevékenységet. Ezért a gazdaság örökölt eszközei után nem kell áfát fizetni. Az Áfa tv. ugyanis jogutódlásként kezeli azt a helyzetet, amikor a tevékenységet az elhunyt őstermelő örököse(i) tovább folytatja [17. § (2)-(3) bekezdései], azaz nem kell úgy kezelni a szóban forgó eszközöket, mintha azokat kivonták volna a termelésből, vélelmezetten „értékesítették” volna.

Az áfa-mentességhez azonban a törvény feltételeket is köt:

  • a tevékenységet folytató személy (az új képviselő) belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany legyen,
  • kötelezettséget vállaljon arra, hogy a szerzéshez, illetőleg a szerzett vagyonhoz fűződő, az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik, és
  • sem a szerzéskor, sem azt követően nem lehet olyan, az Áfa tv.-ben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne e kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.

Összegezve, ez azt jelenti, hogy ha a családi gazdaság képviseletét az elhunyt őstermelő fia veszi át, úgy a tevékenységet az ő adószáma alatt kell folytatni, a képviselő halálát követően értékesített termények számláin is az ő adatait kell feltüntetni.

A képviselőnek mint (az őstermelői tevékenységen kívüli tevékenységeiben nem alanyi adómentes) áfa-alanynak helyt kell állnia azon áfatörvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az átadott vagyonhoz fűződően a szerzésig bezárólag keletkeztek (pl. az eszköz értékesítésekor áfa fizetési kötelezettsége merül fel azon eszközök tekintetétben, amelyekhez korábban levonási jog kapcsolódott).
Az elhunyt őstermelő végleges adóját – a személyi jövedelemadón túl, ideértve az áfát is – az adóhatóság állapítja meg határozattal, így az elhunyt adókötelezettségével kapcsolatosan (áfa és járulékbevallás) nem merül fel bevallási kötelezettség.

[Lásd: Ptk. 3:186. §, 3:263. §, Szt. 21. § (1) bekezdés, 39. § (4) bekezdés]