Sinka Júlia

Sinka Júlia

adószakértő


Közgazdász, okleveles áfa- és nemzetközi adószakértő a Menedzser Praxis Tudás- és Válaszközpont állandó szakértője.

 

Adószakértőként, rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban, termékeiben. Főbb szakterületei a kis- és középvállalkozások (kkv szektor) adózása és számvitele, kiemelten is a mezőgazdasági őstermelők adózása, adózási lehetőségeinek kihasználása. 

Az őstermelő vállalkozások adózását és járulékfizetését, feldolgozó különszámunk szerzője.Pályázatfigyelés keretében szemlézi és elemzi a kis- és középválllkozások, valamint őstermelők számára nyitva álló pályázatokat. Az őstermelők adózásának legújabb szabályait összegző különszámunk szerzője.

A szakértő által készített iratminták köre elsősorban a önköltség számítás, munkáltatói költségtérítés, borravaló szabályzat.
 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 149 szakmai kérdésre válaszolt

Válogatott cikkei

Őstermelő tyúkokat tart és tojás értékesítéssel foglalkozik. A tojást papír tálcában rakja, majd karton dobozba, így értékesíti. A papír tálcát és a kartondobozt is belföldről szerzi be. Keletkezik-e EPR díj fizetési kötelezettsége és kell-e regisztrálnia a MO-HU oldalán?
Egy mezőgazdasági őstermelő 2023-ban családi gazdálkodásban folytatja a tevékenységét a gyermekével, aki eddig nem volt őstermelő. A gyermek 23 éves, 4 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Az értékesítés a szülő nevén történik, aki rendelkezik adószámmal. A területalapú támogatást a gyermek kapja, mert fiatal gazdának minősül. Kell-e a gyermeknek adószámot kérnie, illetve biztosított őstermelőnek minősül-e?
Jelenleg még áfás ÖCSG befejezné és lezárja tevékenységét. Később, de még ebben az adóévben egyéni vállalkozást nyitna. Ebben az esetben az egyéni vállalkozás áfa státusza hogyan alakul? Szeretné alanyi mentesként indítani a egyéni vállalkozást, vagy befolyásolja ezt az előzményes időszak áfa- alanyisága?
Elhunyt őstermelőnek négy nagykorú gyermeke van, közülük az egyik kiváltotta az őstermelői igazolványt, és folytatja a tevékenységet. A mezőgazdasági munkák természetesen nem állnak meg, a földbérleti szerződések még élnek, de a szülő nevére szólnak. Mindebből számos további kérdés is következik.
Őstermelő saját gyepterületén bérlegeltetést végez, ennek keretében meghatározott ideig saját gazdaságában legelteti, elhelyezi és ellátja a tulajdonos állatait. Ezért a szolgáltatásért díjat számláz ki havonta vagy megállapodás szerint. Ez az árbevétel őstermelői árbevétel? Ha igen, hogyan számlázható és milyen tevékenységnek felel meg?
A kérdésben szereplő cég tárgyi eszközt (kombájn) vásárolt, amihez 50% pályázati támogatást kapott a 2022. évben (minden lezajlott 2022-ben). A kérdés úgy szól, hogy az értékcsökkenést normál módon, a teljes bekerülési értékre kell elszámolni, majd az egyéb bevételekkel szemben elhatárolni az értékcsökkenés 50%-ával megegyező támogatási összeget?
A kérdés arra vonatkozik, hogy nem átalányadózó, hanem költségelszámolást választó őstermelő esetében a terület és állatállomány alapján járó támogatások esetében a felmerült költségeket sem kell csökkenteni? Hiszen ezen támogatások célja a jövedelem kiegészítés, jövedelem támogatás.
Van egy egyéni vállalkozó, aki ÖCSG-ben is tag. Egyéni vállalkozóként mezőgazdasági bérmunkát végez, az ÖCSG-ben pedig gabona termesztést. Az egyéni vállalkozásában a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választotta, az ÖCSG-ben pedig az átalányadózást. A gépek az egyéni vállalkozásban vannak, itt számol el értékcsökkenést, és itt számolja el az üzemanyagot is. Milyen kérdések merülnek fel egy ilyen esetben?
A kérdésben szereplő ÖCSG-nek 2023-ban lesz először bevétele, várhatóan 6 millió forint. Az ÖCSG-nek 3 tagja van, azonban a képviselőn kívül az egyik tagnak is van adószáma. A tagnak bevétele ezen adószámon nem keletkezik évek óta, ami ez a 2024-es adóbevallásban probléma lehet. A jelzett bizonytalanság mellett más kérdések is felmerülnek.
Amennyiben egy egyéni vállalkozó, aki jelenleg szüneteltetett, (átalányadózó) mezőgazdasági őstermelőként kezdett el tevékenykedni (NAV felé lejelentve), akkor a tb járulékát és a szocho járulékot őstermelőként meg kell fizetnie? Továbbá: Milyen szabály érvényesül kezdő mezőgazdasági őstermelőre: az egyéni vállalkozói tevékenysége teljesen más tevékenység, együtt a kettő tud működni?
Még a tapasztalt könyvelőknek is okoz némi fejfájást a mezei leltár összeállítása. Az már csak „hab a tortán”, ha ezt a munkát a pénzforgalmi szemléletű, naplófőkönyv, pénztárkönyv adataira támaszkodva kell elvégezni.
A kérdés érintettje 2022-ben a 2258-as bevallással negyedévente, az előző év bevétele alapján fizette a járulékot. A kérdés, hogy rá, mint biztosított átalányadózó őstermelőre is vonatkozik-e a főállású átalányadózó egyéni vállalkozók új göngyölített járulékfizetési szabálya? Ha igen, mennyit kell fizetnie, ha a 2023-as I. negyedévében nincs bevétele? Melyik nyomtatványt kell idén használnia?
Két kata-adóalany ügyfelet is ellenőrzött a NAV az őstermelőknek kiadott számláik miatt. Sztornózni kellett a kiállított számlákat, és adóazonosítóval újra kiállítani. A kérdés, úgy vetődik fel, hogy az őstermelő vagy az adószámos magánszemély kifizetőnek minősíthető-e?
A kérdésben szereplő esetben erdőművelés esetén, a háromból csak az egyik ÖCSG tag jogosult többlethasználati megállapodással erdőgazdaként eljárni. A kérdés, hogy a termelésből származó termékeket értékesítheti-e a többi ÖCSG tag is?
Mezőgazdasági alanyi mentes őstermelő a közösségen belülről szeretne munkájához szükséges anyagot vásárolni. A felmerülő kérdések természetesen elsősorban a közösségi adószámhoz, illetve a bevallási és befizetési kötelezettségekhez kapcsolódnak.
Az agrárium generációs megújulásának ösztönzését szolgálja - a gazdálkodás fiatalokkal való megismertetése mellett - a szükséges pénzügyi és szabályozási ösztönzők működtetése. Ez utóbbi központi eleme a 2023. január 1-jével hatályba lépő gazdaságátadási törvény.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adót a mezőgazdasági termelők visszaigényelhetik, de számos feltételt kell ismerniük és betartaniuk. Az alábbiakban ezeket foglaltuk össze.
Előfordulhat, hogy az őstermelőnek, a vendéglősnek, a kiskereskedőnek csak rövid időszakban van szüksége alkalmazottra, vagy a már meglévők mellé továbbiak alkalmazására. Ilyen esetben is köthető az általános munkajogi szabályok szerint határozott idejű munkaszerződés, de általában célszerűbb megoldás, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazzák a szükséges munkaerőt. Az egyszerűsített foglalkoztatás jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, ráadásul pénzügyi szempontból is előnyösebb.
Noha a bevallási tervezet összeállítása igencsak „szerethető” szolgáltatása az adóhatóságnak, (az adózók sok időt megspórolnak így) de ez nem jelenti azt, hogy semmi teendőnk nincs ezzel összefüggésben. Az őstermelőknek is ki kell egészíteniük a dokumentumot, mielőtt jóváhagynák, beküldenék azt a NAV-nak.
2021 végén hirdették ki az idei évtől hatályba lépő jogszabály-módosítást, melynek alapján a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának megszerzése esetében az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést első körben a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell megküldeni, a szerződés előzetes megvizsgálása céljából.
A webes értékesítés és az online piac használata immáron az őstermelők számára is nyitott és egyre nehezebben nélkülözhető. A megfelelő felületeknek köszönhetően az őstermelők akkor is értékesíthetnek az interneten keresztül, ha nincs saját honlapjuk, webshopjuk. Fontos ugyanakkor, hogy Nagyon fontos, hogy az őstermelő tisztában legyen az értékesítés aktuális szabályaival.
A mezőgazdaság költségigényes és ebből következően sérülékeny, sokféle és jellemzően nem befolyásolható körülménynek kitett, magas költségaránnyal dolgozó ágazat. Érthető, hogy a gazdálkodók vállalkozásaik adózását megpróbálják optimalizálni a társasági adó vagy kisvállalati adó, esetleg kisadózók tételes adója közötti választással. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a családi mezőgazdasági társaságnak előnyös lehet-e kisadózók tételes adózását, vagyis a „katát” választaniuk a társasági adó, illetve a kisvállalati adó (kiva) ellenében.
Az őstermelők adózására vonatkozó 2021. január 1-jétől hatályos változások a korábbi adózási lehetőségeket egyszerűsítették, átláthatóbbá tették. Számos új szabály vonatkozik az az átalányadózást választó őstermelők adózására. Tekintsük át, mekkora adókötelezettség terheli e szabályok alapján az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági őstermelőt!

Legutoljára megválaszolt kérdései

Adó visszaigénylés elhunyt őstermelő után

Az őstermelő elhunyt, de a közjegyző még nem adta át a hagyatékot, a fia pedig új termelő vállalkozást indított. Hogyan igényelheti vissza a fiú az apja nevén lévő áfát és gázolajtámogatást?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.12.

Őstermelő halála betakarítás előtt

Elhunyt őstermelő (egyéni, nem közös őstermelői tevékenység) tulajdonában álló föld egy részét mezőgazdasági kft. művelte szolgáltatásban a részére, s később felvásárlásra került a megtermelt termény. A betakarítás még nem történt meg. A gabona betakarításával kapcsolatos számlát, valamint az őszi betakarítású növények további művelésével kapcsolatban a számlát kinek a nevére kell kiállítani az őstermelő halála után? 

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.08.29.

Állat bérbeadása állattartással foglalkozó őstermelő által

Állattartással foglalkozó őstermelő lovakat tenyészt, ezen belül van egy versenylova, amit bérbe adna szerződés szerint számlára. Ez a tevékenysége még őstermelői tevékenységnek számít, vagy már kiegészítő tevékenység szerint kell adóznia?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.08.28.

18 éves tanuló őstermelő járulék fizetése

A 18. évét betöltött személy, aki nappali tagozaton tanul, ingyenes orvosi ellátásra jogosult, de ettől főállású őstermelő, és járulékot kell fizetnie. Kell-e járulékot fizetni a 18. évét betöltött tanulónak?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.07.15.

Fakitermelés utáni bevétel adózása

Nyugdíjas őstermelő erdőgazdálkodó az erdőkezelési jogot átadja egy cégnek. A fa kitermelése után a cég értékesíti a fát, levonja a kezelési díjat, a régi erdőgazdálkodó részét utalja neki. Hogyan kell ezután a bevétel után adóznia? 

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.07.03.

Érettségiző ÖCSG tag adózásának változása

A kérdéssel érintett ÖCSG tag 19 éves, gimnáziumban érettségizik, tanulói jogviszonya 2023. június 23-ig áll fenn. Ha sikerülne a felvételije egy nappali tagozatos egyetemre, akkor 2023. június 24-től 2023. augusztus 31-ig kellene szochot és egyéb járulékot fizetnie? Főállású őstermelővé válna?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.17.

Mezőgazdasági pályázaton nyert összeg bevallása

Az ÖCSG keretén belül szőlőtermesztéssel-feldolgozással, és bor értékesítéssel foglalkozik. 2022-ben nyert a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása (VP2-6.3.1-20) pályázatán. Ha a pályázatban vállaltak nem mindegyike kivitelezhető (műszaki okok miatt) kell-e kérni módosítást, vagy felhasználhatják-e másra is az összeget? A bevallásban szerepeltetni kell a nyert összeget?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.06.

Főállású őstermelő járulékfizetése

Főállású őstermelő őstermelésből származó, tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét, azaz 12.000.000 forintot. Az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka – havi szinten ennek tizenketted része – után fizeti a 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulékot. Ez lesz a 2023. évi negyedéves bevallásában szereplő járulék fizetés melyet minden negyedév 12-ig megfizet. Lesz-e még további járulékfizetési kötelezettsége?

 

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.31.

Földhaszonbérleti díj elszámolása költségként

Tételes költségelszámolású őstermelő elszámolhat-e költségként egy magánszemélynek fizetett földhaszonbérleti díjat?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.16.

Őstermelő adminisztrációja

Az szja szerint átalányadózó őstermelő vagy családi gazdálkodás tagjának, akinek nincs vállalkozási tevékenysége, kell-e az OS lap C.32. sorába adatot írni?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.07.

Tárgyi eszköz értékesítés

A kérdésben érintett családi gazdálkodó őstermelő tárgyi eszközt értékesített 1 650 000 Ft-ért. Egyösszegben már elszámolta költségként a vásárlás évében. A 2022. évi SZJA bevallásban szerepelteti, mint ingó értékesítést. Mennyi adót kell fizetnie? A beszerzési ár jóval magasabb volt.

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.03.

Termőföld vásárlására juttatott összeg elszámolása

A társaság a tagja/tagjai részére – az Szja. tv. 1. sz. mellékletének 4.37/d pontjában foglaltak alapján – termőföld vásárlására maximum évi 50 millió forint összeg erejéig támogatás juttathat, feltéve, hogy a termőföldet legalább 15 évig ingyenesen a társas vállalkozás használatába adja. Ilyenkor a támogatás összegét a 15 éves időtartamra elhatárolva számolják el (kvázi bérleti díjként) vagy a kifizetés évében a vállalkozás érdekében felmerült költségként történik az elszámolás?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.02.

Gazdálkodók iparűzési adója aszálykáros évben

A kérdésben szereplő mezőgazdasággal foglalkozó társaság a tavalyi aszálykáros évben igencsak alacsony árbevételt tudott realizálni, ennek következtében a 2022-es évben az anyagköltség jelentősen meghaladja az árbevétel összegét. A kérdés arra vonatkozik, hogy létezik-e esetleg a Tao törvény szerinti jövedelem- nyereség minimumhoz hasonló iparűzési adó számítási mód? 

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.22.

Agrár Hitelmoratórium

A kérdésben érintett társaság élt a 2022. szeptember 15-től bevezetett Agrár Moratóriummal. Ennek értelmében a 2022 .szeptember 15. és 2023. december 31. között esedékes hitelei tőkéje és kamata nem került megfizetésre. Kérdés, hogy mivel a 2022-es évre az az évben esedékes tőkerész rövid lejáratú kötelezettségként szerepel, szükséges-e átsorolni a 2022-es év zárásakor a hosszú lejáratú kötelezettségek közé (mivel nem került kifizetésre az adott évben)? Ugyanakkor a 2022-es év zárásakor helyesen járnak el, ha nem sorolják át rövid lejáratú kötelezettségek közé 2023-as évben eredetileg esedékes, de a moratórium miatt meg nem fizetett tőkerészt? Továbbá van-e bármilyen teendő a zárás során a 2022-2023 években eredetileg esedékes, de a moratórium miatt meg nem fizetett kamatrész és a hozzá tartozó kamattámogatással?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.15.

Méhcsalád értékesítése

Egy méhészettel foglalkozó őstermelő méhcsaládokat szeretne eladni (egy másik őstermelőnek). Ez tárgyi eszköz értékesítésnek minősül és ingó értékesítésként kell az adóbevallásban szerepeltetni? Az értékesítést végző őstermelő kompenzáció felárra jogosult. Áfával növelt értéken kell eladnia a méhcsaládokat?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.14.

Bevétel nélküli mezőgazdaság őstermelő járulékfizetése

Főfoglalkozású mezőgazdasági őstermelő 2022-ben kezdett, de bevétele nem volt. A kérdés értelemszerűen úgy szól, hogy kell-e járulékot fizetni, bevallani 2023-ban, negyedévente? Járulék alapja:0. Továbbá: ha nem fizet járulékot, a biztosítási jogviszonya nem vész el?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.12.

Főállású őstermelő szocho fizetése, járuléka

A kérdésben szereplő őstermelő családi gazdálkodás tagja, főállású biztosított. A ráeső bevétel 15 405 075 Ft. Mennyi szociális hozzájárulás fizetésére kötelezett, és mennyi a 2023. évre fizetendő járuléka?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.12.

Tenyészállat könyvelése családi gazdálkodónál

A kérdésben szereplő vállalkozás a 2022. évben tenyészbikát (800 eFt) és vemhes üszőket (500 eFt/db) vásárolt. A kérdés, hogy mindezt egyszeres könyvvitelben tárgyi eszközök között kell nyilvántartani vagy költségként a vásárlás évében elszámolható? Ha tárgyi eszközként akkor a vásárlás napjával kell-e aktiválni vagy az üszőket ellés után, amely már a 2023. évben lesz, de addig hova lehet könyvelni?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.27.

Őstermelő gépjárművet vásárolna

Egy tételes elszámolású, nem családi gazdálkodó őstermelő vásárolna, egy terepjárót, amely paramétereit tekintve meghaladja az Szja tv.-ben meghatározott 2500 kg össztömeget, ezért valószínűleg nem számít személygépkocsinak. Ebben az esetben értékcsökkenési elszámolással leírható ez a gépjármű? A beszerzés után az áfa teljes összege visszaigényelhető? Üzemeltetés során, amennyiben a havi 500 km átalány alapján történik a költség elszámolás, akkor nem kell fizetni a cégautóadót? Hogyan kell adóznia az őstermelőnek, amikor azt a gépjárművet értékesíti?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.07.

Alanyi adómentes őstermelő közösségi beszerzése

Mezőgazdasági alanyi mentes őstermelő a közösségen belülről szeretne munkájához szükséges anyagot vásárolni. Ha ezt közösségi adószám nélkül teszi, akkor a külföldi áfát kell megfizetnie, és Magyarországon már nem terheli őt semmilyen fizetési kötelezettség. Ebben az esetben milyen bevallási kötelezettség terheli? További felmerülő kérdés, hogy ha rendelkezik közösségi adószámmal, akkor azt megadva közösségen belüli értékesítésnél a külföldi fél nem számol fel áfát a termékre. Neki ebben az esetben mint alanyi adómentes Őstermelő milyen bevallási és befizetési kötelezettsége keletkezik. Kell-e 23A60-as és 2365-ös bevallást beadnia? Kell-e áfát fizetnie? Milyen szerepet játszik ebben az esetben a 10 000 eurós értékhatár?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.02.

Sapard támogatás, tőketartalék könyvelése

Egy kft. mezőgazdasági termeléssel és szolgáltatással foglalkozik már 1994-től. 2005-ben a SAPARD-program keretében elnyert egy támogatást "Egyéb gazdasági épületekhez kapcsolódó beruházások" alintézkedéshez. Az akkori jogszabályoknak megfelelően a Főkönyvelő a támogatás összegét tőketartalékba helyezte át. Nem kellett volna 5 év után áthelyezni lekötött tartalékba, illetve mikor lehet feloldani, esetleg áthelyezni eredménytartalékba?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.01.

Egyetemi hallgató őstermelő társadalombiztosítási járuléka

Terheli-e járulékkötelezettség az őstermelőt, aki családi gazdaság tagja, nappali tagozatos, aktív, államilag támogatott egyetemi hallgató? Abban az esetben, ha az ŐCSG tevékenységéből származó tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét és általányadózó?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.28.

Termőföld kivezetése könyvelésből

Egy Társulat 2022-ben adásvételi szerződés alapján termőföldet értékesített. Vevő még kifüggesztés előtt adásvételi szerződés napjával kifizette a teljes vételárat. A kifüggesztés már lejárt, de még a Földhivatalba nem lett átírva a tulajdonjog. Ebben az esetben 2022-ben kivezethetjük-e az ingatlant a könyvelésből az adásvételi szerződés napjával, vagy csak majd 2023-ban ha a tulajdoni lap átírásra kerül?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.27.

Áfa-határ figyelembevétele családi gazdaság esetén

Az alanyi mentes határ 12 millió forint. Ha egy 2 személyes családi gazdaság, aki áfamentességet választott és kiszámlázott egész évre 24 milliót, akkor a 24 milliót /2 fővel =12 millió Ft fejenként, így áfamentesek maradnak? Vagy mivel átlépte a 12 milliót a maradék 12 millióra áfa alá esik? Példaként: abban az esetben, ha a két fél különadószámon számlázta ki a 12-12 milliót, így áfamentesek maradnak. VAGY Ha csak az egyik fél nevében történt a számlázás, de úgy állapodtak meg, hogy arányosan oszlik a bevétel, így is maradnak áfamentesek?

Megválaszolta: Sinka Júlia adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.26.