Egyszerű munka. Egyszerű foglalkoztatás?

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.06

Olvasási idő: 7 perc


Előfordulhat, hogy az őstermelőnek, a vendéglősnek, a kiskereskedőnek csak rövid időszakban van szüksége alkalmazottra, vagy a már meglévők mellé továbbiak alkalmazására. Ilyen esetben is köthető az általános munkajogi szabályok szerint határozott idejű munkaszerződés, de általában célszerűbb megoldás, ha egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazzák a szükséges munkaerőt. Az egyszerűsített foglalkoztatás jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, ráadásul pénzügyi szempontból is előnyösebb.

Demó

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efotv.) szerint ez a foglalkoztatási forma mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy alkalmi munkára alkalmazható, meghatározott időtartamban. Jelesül:

 • A mezőgazdasági és turisztikai idénymunka végzésére szóló határozott idejű munkaviszony egy naptári éven belül nem haladhatja meg a százhúsz napot.
 • Alkalmi munkának az számít, ha a határozott időre szóló munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

A jogszabály mindezek mellett a munkáltató napi alkalmi munkavállalói létszám keretét is meghatározza:

 • az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg
 • - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
 • - egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
 • - hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
 • - húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

(A fentiek szerint meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, de a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.)

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létrejövő munkaviszony a munkáltató NAV felé előírt bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. Ez teljesíthető elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Ha a munkáltató nem elektronikus úton bevallásra kötelezett, használhatja a bejelentési kötelezettség mellett az Efotv. mellékletében található szerződésmintát is.) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85 százalékát, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87 százalékát kell fizetni alapbérként, illetve teljesítménybérként. Ha a munkához bérpótlék is kapcsolódna, például éjszakai pótlék vagy túlóra, ezeket is meg kell fizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás új szabályai  nyári adócsomagban

A Magyar Közlöny 2022. július 4-i, 93. számában került kihirdetésre az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet, amely az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efotv.) egyes rendelkezéseitől eltérő, átmeneti szabályokat rögzít az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között alkalmazottak után fizetendő közterheket és az érintettek ezzel összefüggő ellátási alapját érintően. 

A jogalkotó nem tételes közterhekről rendelkezik, hanem a hónap első napján érvényes minimálbér bizonyos százalékához köti mind a munkavállalónként fizetendő napi közteher, mind a napi ellátási alapok összegét.  

Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében napi 1000 forintot, míg alkalmi munka esetében napi 2000 forint közterhet kell a munkaadónak megfizetnie (azaz a jelenleg hatályos Efotv. szerinti tételek dupláját). A munkavállalók ellátási alapja – a fenti sorrendet követve – 2800 forintra, illetve 5600 forintra változik. 

A fentiek szerinti közterheket első ízben a 2022. július hónapban keletkezett, Efotv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell megfizetni. A kormányrendelet intézkedik arról is, hogy a NAV 2022. július 10-éig honlapján közzéteszi az alkalmazandó közteher-mértékeket, valamint az e jogviszonyra tekintettel megállapítható nyugellátás alapjának napi összegét.

A befizetési kötelezettséget a tárgyhót követő 12-éig kell teljesíteni a NAV-hoz. Ez a kedvezményes közteherfizetés azonban legfeljebb a minimálbér kétszeres összegéig alkalmazható, és csak akkor, ha a munkáltató betartja az ezzel kapcsolatos létszám- és foglalkoztatási idő korlátokat is.
Egyebekben a fentiek szerinti közteher befizetése minden, munkáltatói közteher teljesítéssel kapcsolatos feladatot kivált.

Miért egyszerűbb az egyszerűsített foglalkoztatás?

Az egyszerűsített foglalkoztatás munkajogi szempontból is egyszerűbb a foglalkoztató számára, többek között azért, mert:

 • a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor nem köteles kiadni a munkaviszony megszűnésekor előírt igazolásokat;
 • a munkavállalónak nem jár a betegszabadság;
 • nincs fizetés nélküli szabadság.

Ugyanakkor természetesen teljesíteni kell a munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói feladatokat ebben a foglalkoztatási formában is.
A munkabérről olyan igazolást kell kiadni a kifizetéskor, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege és jogcíme. (A filmipari statiszta alkalmi munkára a vázoltaktól eltérő szabályok érvényesek mind a jelenleg hatályos Efotv. szerint, mind a 2022. július 1-től átmeneti szabályokat megállapító 197/2022. VI. 4.) Korm. rendelet alapján, de azokra e keretek között nem térek ki.)

A munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kapott munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot, és meghatározott összeg alatt személyi jövedelemadót sem.
Ez az összeghatár az úgynevezett mentesített keretösszeg: nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

 • kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
 • ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár, a garantált bérminimum
  napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát.

2022-ben a mentesített keretösszeg napi összege minimálbérnél 11 960 forint, illetve garantált bérminimum esetén napi 15 548 forint.

Hátrányt jelenthet a munkavállaló számára, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatása alapján nem minősül biztosítottnak, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra (üzemi baleset esetén) és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, azonban a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre, anyasági ellátásra) nem.
A nyugellátás számításának alapja napi 1000 forint közteher esetén 2800 forint/nap, napi 2000 forint közteher esetén  5600 forint/nap.