Őstermelő termékeit értékesítő egyesület adózása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.05.18

Olvasási idő: 3 perc


A vidék „értékeit és ízeit” népszerűsítő egyesület alkotótábort, workshopokat, kirándulásokat szervez különböző generációk számára. Ennek során az egyesület az őstermelőtől felvásárolja a termékeiket és azokat egy üzletben értékesítik. Kérdés, hogy ez a bevétel vállalkozási bevételnek számít és adóznia kell-e utána?

Demó

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) fogalmai szerint gazdasági-vállalkozási tevékenység: „a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve
a) az adomány (ajándék) elfogadását,
b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is),
c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését,
d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását.”

Vagyis az egyesület tevékenységnek arról a részéről van szó, melyet az alaptevékenységétől elkülönülten, kizárólag a jövedelem és vagyonszerzésre irányulóan, vagy azt eredményezően, üzletszerűen végez.

A tevékenység alapvető célja tehát a tevékenységet végző számára a minél nagyobb jövedelem, vagyon és nyereség megszerzése.
Fentieket alkalmazva: az őstermelő termékeinek megvásárlása és továbbértékesítése gazdasági-vállalkozói tevékenység, nem része az alaptevékenységnek.
A társasági adó rendszerében két fajta kedvezmény szerepel.

  • Ha a szervezet közhasznú besorolással nem rendelkezik és vállalkozási célú bevétele az adóévben legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevétel 10 százalékát, akkor mentes a társasági adófizetési kötelezettség alól [Tao tv. 20.§ (1) bekezdése]
  • Közhasznú szervezet esetében a kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértéke az összes bevétel 15 százaléka.

A nonprofit szervezetek – így az egyesület is – társaságiadó-alany, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végzett-e vagy sem.

Nem kell társaságiadó-bevallást benyújtania az egyesületnek, ha az adóévben nem ért el bevételt vállalkozási tevékenységből vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el. Ekkor elegendő bevallást helyettesítő nyilatkozatot tennie az erre rendszeresített TAONY nyomtatványon az adóévet követő év május 31. napjáig.
(Nem nyilatkozhatnak azonban azok a civilszervezetek, amelyek ingatlanhasznosítást folytatnak, és ehhez kapcsolódóan korrekciós tétel elszámolására kötelesek. Nekik a társaságiadó-bevallást kell benyújtaniuk.)

Ha az érintett szervezet elmulasztotta a nyilatkozat megtételét, akkor a 2329-es társaságiadóbevallást be kell nyújtania.