Középiskolás ÖCSG tag

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.02.11

Olvasási idő: 5 perc


Hogyan alakul a középiskola nappali tagozatán tanuló, 18 éves elmúlt ÖCSG tagnak a járulékfizetése?

Demó

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) alapján a mezőgazdasági őstermelő biztosítottnak minősül, kivéve, ha családi gazdaság kiskorú tagjáról van szó, vagy a magánszemély más jogcímen (például munkaviszony) minősül biztosítottnak.
A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásba vétele napjától, a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn e minőségében.
A köznevelési intézményben, felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányok csak az egyéni- és társas vállalkozók járulékfizetését befolyásolják, az őstermelőkét nem.

A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.
Kivételt jelent az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét: ez esetben az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után társadalombiztosítási járulékot fizet. Ilyen esetben a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi – támogatások nélküli – bevétele 15 százalékának egytizenketted részét kell tekinteni.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja, hogy a társadalombiztosítási járulékot az előzőekben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg: e választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik a NAV-nak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre, az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakra szól.
Az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első napjától az adóévre szól.
[Tbj. 6.§ (1) bekezdése g) pont; 14. § (1) bekezdése; 41. §]

Szocho fizetés

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) rendelkezései szerint annak az őstermelőnek, aki a Tbj. szerint járulékfizetésre kötelezett, a saját maga után évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó, őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább a minimálbér (vagy a fentebb említett nyilatkozattal, magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege).
Az éves minimálbér felét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezett, akkor sem, ha a Tbj. szerint társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Ez esetben is kivételt jelent, ha a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot: ilyenkor a saját maga után évente terhelő adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege.
Az előzőektől eltérően, az átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér (vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege).
Az éves minimálbér ötszörösét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezett (kivéve, ha a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot, mert akkor  a saját maga után évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege).
[Szocho tv. 7. §]