Fiatal őstermelő adózói státusza

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.25

Olvasási idő: 4 perc


Egy mezőgazdasági őstermelő 2023-ban családi gazdálkodásban folytatja a tevékenységét a gyermekével, aki eddig nem volt őstermelő. A gyermek 23 éves, 4 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Az értékesítés a szülő nevén történik, aki rendelkezik adószámmal. A területalapú támogatást a gyermek kapja, mert fiatal gazdának minősül. Kell-e a gyermeknek adószámot kérnie, illetve biztosított őstermelőnek minősül-e?

Demó

Az őstermelők családi gazdaságának egyes tagjai az Áfa tv. tekintetében adóalanynak minősülnek, ha a tagok saját nevükben értékesítenek terményt, nyújtanak szolgáltatást. Ebben az esetben minden egyes tagnak adószámmal kell rendelkeznie. Ha – mint jelen esetben – csak egy tag értékesít a saját nevében terményt, nyújt szolgáltatást, akkor a többiek esetében nem áll fenn az adóalanyiság, azaz esetükben az adószám nem feltétel.

Megjegyzendő, hogy a fiatal gazda minősítés „megszerzésének” időpontjáról nincs információ a kérdésben, de: a Csgtv. értelmében ha valamely pályázat a tevékenység egyéni vállalkozóként való végzését írja elő, a feltételt megtartottnak kell tekinteni, ha az intézkedésben résztvevő a tevékenységet 2021. január 1-jétől őstermelőként végzi. Az ezzel ellentétes pályázati felhívási rendelkezés nem alkalmazható, az egyéni vállalkozói működési formára vonatkozóan tett kötelezettségvállaláshoz joghatás nem fűződik és mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kifizetési kérelmet erre hivatkozással nem utasíthatja el. Ugyanakkor a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága minden, a VP2-6.1.1-16 kódszámú A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című pályázat kapcsán érintett számára levelet küldött, melyben azt javasolták, hogy az érintettek az egyéni vállalkozói tevékenységét a működtetési időszak végéig tartsák fenn, mert várhatóan így tudnak megfelelni a felhívás vonatkozó előírásainak. Ez esetben viszont a kérdésben szereplő fiatalembernek lenne adószáma.

A mezőgazdasági őstermelő ezen minőségében nem minősül biztosítottnak a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj. 41. §) alapján, egyebek mellett akkor, ha egyéb jogcímen biztosított. Ilyen eset például, ha az érintett munkaviszonyban áll (az őstermelőket érintően a törvény nem írja elő a heti 36 órás foglalkoztatást feltételként). Ez természetesen azt jelenti, hogy társadalombiztosítási járulékot nem kell fizetnie az őstermelőnek, ha nem minősül biztosítottnak e minőségében.

A szociális hozzájárulási adó fizetésének kötelezettsége ugyanakkor felmerülhet.

A Tbj. 41. §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelem, azzal, hogy adó fizetésére nem kötelezett

  • az éves minimálbér felét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő,
  • az éves minimálbér ötszörösét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő.

[2018. évi LII. törvény 7. § (3) bekezdése.]