Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Őstermelők szervezeti formái
Sajátos jellegéből fakadóan a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéseknél is a Földforgalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ilyen sajátosság például, hogy a föld tulajdonjogát csak a Földforgalmi törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg.
Az érintett cégcsoport mezőgazdasági termeléssel foglalkozik közel 5000 hektáron. A cégcsoportnak 12 tagja a csoportos áfa hatálya alatt működik, 11 tag a csoportos társasági adónak is tagja. Idén májusig a tulajdonosi szerkezet szerint az anyavállalat 100%-ban volt tulajdonos a többi cégben. Májusban öt cégben volt – amelyek mind a csoportos áfának, mint a CSOPTA-nak tagjai – tulajdonosi szerkezet változás.
Egy mezőgazdasági őstermelő 2023-ban családi gazdálkodásban folytatja a tevékenységét a gyermekével, aki eddig nem volt őstermelő. A gyermek 23 éves, 4 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Az értékesítés a szülő nevén történik, aki rendelkezik adószámmal. A területalapú támogatást a gyermek kapja, mert fiatal gazdának minősül. Kell-e a gyermeknek adószámot kérnie, illetve biztosított őstermelőnek minősül-e?
A családi gazdaságokról szóló törvény július 1-ével hatályos módosítása nyomán több új szabály is életbe lép. Az őstermelői nyilvántartás tartalma kiegészül az őstermelő elhalálozásának dátumával, emellett a törvény új szövege logikusabb rendben sorolja fel a nyilvántartásban eddig is szerepeltetendő adatokat.
Van egy egyéni vállalkozó, aki ÖCSG-ben is tag. Egyéni vállalkozóként mezőgazdasági bérmunkát végez, az ÖCSG-ben pedig gabona termesztést. Az egyéni vállalkozásában a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választotta, az ÖCSG-ben pedig az átalányadózást. A gépek az egyéni vállalkozásban vannak, itt számol el értékcsökkenést, és itt számolja el az üzemanyagot is. Milyen kérdések merülnek fel egy ilyen esetben?
Gyakori eset, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földeknek több tulajdonosa van, akik az osztatlan tulajdonközösségüket a jövőben nem kívánják fenntartani. Kivételes esetben lehetőség van arra, hogy a területi minimumot el nem érő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdon megszüntetését követően a saját tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrészt önálló ingatlanként megtarthassa.
A földforgalmi törvény szabályai között kiemelt jelentőségűek azok a rendelkezések, amelyek a termőföldre vonatkozó adásvételi és haszonbérleti szerződések megkötését, az elővásárlásra illetve elő-haszonbérletre jogosultak körét és a joggyakorlás módját szabályozzák. Külön is kiemelendő a „helyben lakó” fogalmának értelmezése és a kérdésben adott bírósági útmutatás.
Januártól a Nébih felületén kell vezetni az elektronikus permetezési naplót, mivel az elektronikus gazdálkodási napló (e-GN) rendszerébe integrálódik az elektronikus permetezési napló. A változás nyomán érdemes áttekinteni a növényvédelmi tevékenység 2023-as szabályait is.
Megjelent az építési és közlekedési miniszter új rendelete, ami a járműkategóriák megnevezését, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálását, illetve a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyását is érinti. Több jármű-kategória, így a mezőgazdasági gépek, is bekerültek az időszakos vizsgálatra kötelezettek körébe.
Az agrárium generációs megújulásának ösztönzését szolgálja - a gazdálkodás fiatalokkal való megismertetése mellett - a szükséges pénzügyi és szabályozási ösztönzők működtetése. Ez utóbbi központi eleme a 2023. január 1-jével hatályba lépő gazdaságátadási törvény.