Pályakezdő gazdálkodó ingatlanvásárlása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.17

Olvasási idő: 3 perc


A kérdésben szereplő gazdálkodó regisztrált földművesként tervez megvásárolni egy zártkertet (gyümölcsös). A tavalyi év változásainak egyike, hogy a földforgalmi törvény szerint 10 hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak földet a pályakezdő gazdálkodók. Ki minősül ebben a vonatkozásban pályakezdőnek?

Demó

Az érintett gazdálkodónak jelenleg még nincs földtulajdona, a megvásárolt területen annak kitisztítása után őstermelői tevékenységet szeretne kezdeni, de még nem őstermelő, mivel még nincs hol tevékenységet végezzen.

Hogyan lehet hozzájutni a megfelelő igazoláshoz?

Az őstermelők nyilvántartására, annak adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 4. § és 13. §-ai írják elő.
Ezen adatok körébe tartozik – többek között – a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból való törlésének dátuma, valamint az őstermelői igazolvány száma és érvényesítésének dátuma.

A családi gazdaságokról szóló törvény nem tartalmaz utalást az őstermelő pályakezdő minőségének rögzítését, igazolását érintően. A családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet sem tartalmaz erre vonatkozó előírásokat.

A Földforgalmi törvény kritériumainak megfelelő igazolás ügyében javasoljuk Agrárkamara és az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszert működtető Magyar Államkincstárat.