Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Növénytermesztés
Milyen pályázatok érhetők el a gazdálkodók számára 2024 nyarán? A generációs megújulás pályázatokon belül miből juthatnak forrásokhoz az érintettek? Milyen típusú tevékenységekre vehetnek fel összegeket? Mik az ÉLIP és a kertészetek fejlesztésére vonatkozó kiírások részletei?
Az elektronikus permetezési naplót már 2022. július 1-től vezetnie kellett volna az érintetteknek, ugyanakkor számos nem várt késedelem okán folyamatosan tolódtak a határidők, és még 2024. februárjában is adtak ki új fejlesztéseket. Az e-Permetezési napló adminisztrációjának - támogatásokkal való összefüggése miatt -kiemelkedő fontosságú feladatát ezúttal egy tematikus útmutatóval is segítjük.
A földforgalom szempontjából kulcsfogalomnak számító helyben lakás alapját jelentő életvitelszerű lakáshasználatának fogalmával és igazolásával összefüggésben született új jogszabályi rendelkezés lép hatályba július 1-étől – követve a már korábban kialakított bírói gyakorlatot.
A permetezési napló elektronikus nyilvántartását egy új rendszer keretében vezették be, amely tavaly óta számos régi adatszolgáltatási kötelezettséget egyesít. Az elektronikus gazdálkodási napló (eGN) feltöltése a támogatáspolitikai előírások miatt vált kötelezővé, és magában foglalja a nitrát nyilvántartást is a nitrátérzékeny területeken. Várszegi Gábor, a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságának igazgatója az az elektronikus permetezési napló 2024-es aktualitásait és a jövőbeli várakozásokat mutatta be egy online webináriumon.
Számos új szabályt állapít meg a földek közös tulajdonát szabályozó törvény június 1-jén hatályba lépett módosítása. Változik az eljárás, de új rendelkezések vonatkoznak az állami tulajdonba kerülésre és az öröklésre is.
Nyugdíjas őstermelő egyetemi hallgató unokája az ő nevében árulná az általa termesztett gyümölcsökből előállított készítményeket. Megoldható-e ez megbízással, illetve mit jelent ebben az esetben a megfelelő adóoptimalizálás?
A kérdésben szereplő gazdálkodó regisztrált földművesként tervez megvásárolni egy zártkertet (gyümölcsös). A tavalyi év változásainak egyike, hogy a földforgalmi törvény szerint 10 hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak földet a pályakezdő gazdálkodók. Ki minősül ebben a vonatkozásban pályakezdőnek?
A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés elsősorban az ún. falusi vendégasztal révén ismert a szélesebb nyilvánosságban. A tavalyi év végén életbe lépő új szabályok további lehetőségeket nyitnak a kis mennyiségű házi élelmiszer forgalmazása körében.
Egy közelmúltban megjelent kormányrendelet jelentősen módosította a helyi földművesek földszerzésére vonatkozó jogszabályokat. A módosítás szerint csak szántó, legelő (gyep), illetve rét művelési ágban nyilvántartott földrészlet, vagy kizárólag ilyen, illetve ilyen mellett kivett művelési ágú alrészletet tartalmazó földrészlet megszerzése esetén nem gyakorolható az államot megillető elővásárlási jog.
Földjét eddig haszonbérletben műveltető tulajdonos, mint földműves és őstermelő saját néven szeretné azt művelni. Ennek megfelelően maga igényelné a területalapú és egyéb támogatásokat. Köthet-e egy "barter" megállapodást arra, hogy a földet műveli gépi mezőgazdasági bérmunka jelleggel valaki más, amiért cserébe a teljes gabona betakarítása az övé? Adózási szempontból mindez hogyan működne?