Őstermelő tárgyi eszközeinek ingyenes átadása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.10.01

Olvasási idő: 4 perc


Az őstermelő szabadon rendelkezik a termelési eszközeivel, így jogában áll azt kiselejtezni, és térítésmentesen is átadni más személynek. A 0-ra leírt tárgyi eszközeit ingyenesen átadhatja-e másik félnek?

Demó

2022-től a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel már nem az őstermelői tevékenység bevétele, hanem arra az Szja-tv. ingó- és ingatlanvagyon értékesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Jelen esetben nincs ezen jogcímen bevétele az őstermelőnek, így jövedelmet sem lehet megállapítani.

Ugyanakkor, a nullára leírt eszközöknek is jellemzően van valamilyen értékük, ha más nem, akkor hulladékanyag-értékük.

Az ingyenes átadással pedig valójában ajándékozás történik/történt.

Mentes az illeték alól, ha az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot nem haladja meg. Továbbá, ha a szóban forgó eszközt közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenysége céljára adták ajándékba, az úgyszintén  mentes az illeték alól.
A megajándékozottat egyéb esetben – legyen az természetes személy, vagy vállalkozás – illeték-fizetési kötelezettség terheli.
Ajándékozáskor az illeték alapja a megajándékozott által megszerzett vagyon tiszta értéke, vagyis az ajándék forgalmi értéke (például, az előbb említett hulladékanyag-érték, az adott eszköz állapotától függően), csökkentve az azt terhelő tartozások és terhek értékével. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értéknek 18 százaléka.
Az ajándékot a megajándékozottnak kell bejelentenie a NAV-hoz, vagy kötetlen levélben az ajándékozási okirattal vagy az AVBA jelű NAV-os adatlapon.

Ha az átadott eszközökhöz kapcsolódott áfa levonási jog, akkor átadáskor a piaci érték után áfa fizetési kötelezettsége keletkezik az átadónak: jelen esetben őstermelői minőségében (függetlenül attól, hogy az Szja-tv. mely szabályai érvényesülnek egyébként).
Amennyiben az eszközt vállalkozó kapja, akkor annak függvényében, hogy mely adótörvény hatálya alá – társasági adó, kiva, szja – tartozik, az ingyenesen átvett eszköz piaci értéke kapcsán az adólap növelésének kötelezettsége felmerülhet.