Kompenzációs támogatás adómentessége

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.04

Olvasási idő: 4 perc


Tételes elszámolású ÖCSG tagjai kukoricatermelők kompenzációs támogatást kaptak. Ez is adómentes bevételnek minősül?

Demó

Az Szja tv. rendelkezései szerint nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott – jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított – támogatás összegét.
Ilyen támogatás a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. Ide tartozik a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően juttatott, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához valamint a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások.
Az Szja tv. általános jelleggel fogalmaz, ebbe a körbe bele kell érteni mindenféle típusú támogatást, amelyet az őstermelő a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben kap.

Az említett támogatás jogi alapja az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt a mezőgazdasági termelőket érintő gazdasági veszteség kompenzációjáról szóló 53/2023. (IX. 13.) AM rendelet.

A jogszabály szerint, a mezőgazdasági termelő az Ukrajnából származó kukorica megnövekedett behozatala miatt elszenvedett gazdasági veszteségének részbeni kompenzációja céljából rendkívüli támogatás formájában nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.
A támogatás alapja a mezőgazdasági termelő 2022. évi egységes kérelme alapján a legfeljebb 500 hektár nagyságú egységes területalapú támogatási kérelmére jóváhagyott területen belüli legfeljebb 100 hektár kukorica termőterület.

Fentiek alapján e támogatás sem minősül bevételnek.

Ugyanakkor, az, hogy az adott támogatást nem kell a bevételek közé számolni, kihatással van a költségelszámolásra is:

  • az Szja tv. 4. § (5) bekezdése szerint, ha a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást az Szja tv. rendelkezése alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, akkor a támogatás felhasználásával a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseivel összhangban teljesített kiadás alapján nem számolható el költség (értékcsökkenési leírás sem). Ha a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, e rendelkezést csak a kiadásnak a támogatásból fedezett részére vonatkozóan kell alkalmazni, továbbá
  • az Szja tv. 10. § (2) bekezdése szerint, ha a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján támogatást kap, ezzel összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A magánszemély köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelynek alapján a támogatás felhasználása és a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető.

[Szja tv. 7. § (3) bekezdés; Szja tv. 3. §. 28. és 42. pontja.]