Méhész őstermelő webshop nyitása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.02.03

Olvasási idő: 4 perc


Méhészettel és méz előállításával foglalkozó őstermelő webshopot nyitna, ahol a mézet is eladná. Mivel webshopot nem üzemeltethet, jogosan merülhet fel a kérdés: hogyan tudja megoldani a gazda a webshop üzemeltetést?

Demó

Az őstermelőkre vonatkozó szabályokat a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény írja elő.

A jogszabály alapján a mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet.

Ez azért fontos szabály, mert a „webáruházas” értékesítésnek feltétele a „4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi kör megléte. Ezt a követelményt azonban az őstermelő – miután nem lehet egyéni vállalkozó – nem tudja teljesíteni, tehát őstermelőnek nem lehet webshopja.

A kistermelőkre vonatkozó szabályokat a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet rögzíti. Ez a jogszabály jóval megengedőbb, hiszen kistermelő már lehet egyéni vállalkozó, vagy jogi személy is egyben.
A rendelet értelmezésében kistermelő: a rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet végző, FELIR azonosítóval rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
A rendelet 4. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint, a kistermelő
a) a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, I. kategória szerinti kis mennyiségű, saját maga által

  • megtermelt alaptermék, illetve összegyűjtött vadon termő alaptermék értékesítését,
  • megtermelt alaptermékből, illetve összegyűjtött vadon termő alaptermékből, valamint az adott élelmiszer előállításához szükséges egyéb olyan vásárolt összetevőből, amelynek kistermelő általi megtermelése észszerűen nem elvárható, élelmiszer előállítását és értékesítését,

b) a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, II. kategória szerinti kis mennyiségben

  • saját maga által megtermelt alaptermékből vagy
  • saját maga által megtermelt alaptermékből és hazai előállítású, vásárolt alaptermékből,

valamint egyéb vásárolt összetevőből élelmiszer előállítását és értékesítését,
c) a rendelet 3. mellékletében meghatározott kis mennyiségű, általa a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott rendelet alapján jogszerűen értékesíthető hal (a továbbiakban: jogszerűen értékesíthető hal) értékesítését,
d) az a) pont szerinti alaptermék és élelmiszer, valamint más kistermelőtől vásárolt élelmiszer felhasználásával, a 3. mellékletben meghatározott, I. kategória szerinti kis mennyiség betartásával falusi vendégasztal üzemeltetését, valamint
e) végső fogyasztók és más kistermelők részére a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat
végezheti.

Értékesítés csomagküldő kereskedelem útján

A rendelet 2023 novemberében hatályba lépett rendelkezései szerint, a kistermelő a kistermelői élelmiszert a végső fogyasztónak (…) csomagküldő kereskedelem útján, a hűtést igénylő élelmiszerek kivételével (…) értékesítheti [5. § (1) bekezdése ac) alpont].

Csomagküldő kereskedelem és automatából történő értékesítés esetén a kistermelőnek be kell tartania az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 3. § (5)-(6) bekezdésében előírtakat (például: a vásárlót tájékoztatni kell a késztermékben jelen lévő, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokról és termékekről).

Az élelmiszer csomagküldő kereskedelem útján való értékesítése esetén az élelmiszer csomagolásának biztosítania kell a szállításhoz szükséges élelmiszer-biztonsági követelményeket, és a kistermelőnek jeleznie kell a szállító felé, hogy a csomag élelmiszert tartalmaz.

A 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet további, olyan előírást is tartalmaz – például: a 8. számú melléklete a hatósági állatorvosi bizonyítvány adattartalmát írja elő, amely az állati eredetű termékek kistermelői termeléséhez, előállításához, illetve értékesítéséhez szükséges – amelyek a kérdésben említett őstermelő számára is fontosak lehetnek.

Ha az őstermelő óvatos lépésekkel szeretne belevágni az online értékesítésbe, akkor célszerű megoldás erre, ha először csatlakozik olyan platformokhoz, ahol ezt saját webáruház nélkül is megteheti.