Pályázati támogatásból vásárolt mezőgazdasági eszköz

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.12

Olvasási idő: 4 perc


A kérdésben szereplő cég tárgyi eszközt (kombájn) vásárolt, amihez 50% pályázati támogatást kapott a 2022. évben (minden lezajlott 2022-ben). A kérdés úgy szól, hogy az értékcsökkenést normál módon, a teljes bekerülési értékre kell elszámolni, majd az egyéb bevételekkel szemben elhatárolni az értékcsökkenés 50%-ával megegyező támogatási összeget?

Demó

További felmerülő kérdés, hogy igénybe lehet-e venni a fejlesztési tartalékot a bekerülési érték 100%-ára vagy csak a támogatással csökkentett értékre?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 52. §-ának rendelkezése szerint a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett – az Szt. 47-51.§-ainak figyelembevételével megállapított – bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása).

Ebben a vonatkozásban nem kell különbséget tenni a bekerülési érték támogatásból és saját erőből fedezett része között.

A fejlesztési tartalék elsősorban nem számviteli, hanem társasági adótörvényi kategória, bár az a számviteli elszámolásokat is közvetlenül érinti.

Az Szt. 45. § (2) bekezdése előírja a fejlesztési célú támogatás elhatárolt összege megszüntetésének szabályát: a támogatásból részben vagy egészben fedezett eszközbeszerzése esetében a támogatás elhatárolt összege az eszköz bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor szüntethető meg.
Az Önök esetében tehát az üzleti évben elszámolt értékcsökkenés felének megfelelő (előzőleg lehatárolt) támogatást kell feloldani.
 
A fejlesztési tartalék a képzésének adóévére vonatkozóan, lényegében egy előrehozott értékcsökkenés-elszámolást jelent, a felhasználásával megvalósított és üzembe helyezett beruházás bekerülési értékéből a fejlesztési tartalékból fedezett összeg társasági adóalapot csökkentő értékcsökkenési leírásként már nem vehető figyelembe, azzal az üzembe helyezéskor csökkenteni kell a társasági adóról szóló törvény szerinti számított nyilvántartási értéket, amely egyébként az üzembe helyezéskor azonos a bekerülési értékkel. Az eszköz bekerülési értékéből a fejlesztési tartalékból fedezett összeg levonásával fennmaradó részre folytatható az üzembe helyezéstől az adóalapot csökkentő értékcsökkenési leírás elszámolása.

Az eszköz támogatásból finanszírozott részének nem a fejlesztési tartalék (a társaság saját eredményének e jogcímen „félretett” összege) a forrása, így arra nem oldható fel. Maradva a kérdés szerinti példánál: ha a támogatás az eszköz bekerülési értékének 50 százalékát fedezi, akkor csak a maradék 50 százalékra költhető el a fejlesztési tartalék.