Őstermelő egyszerűsített foglalkoztatásban

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.05

Olvasási idő: 2 perc


Főállású mezőgazdasági őstermelő vállalhat-e munkát egyszerűsített foglalkoztatásban, ha a mentesített összegig szerez bevételt?

Demó

A mezőgazdasági őstermelőnek e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes értékhatára és az egyszerűsített foglalkoztatás ún. mentesített keretösszege között nincs összefüggés.

A mezőgazdasági őstermelőnek – függetlenül attól, hogy a jövedelmét milyen módszerrel állapítja meg – az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét, 2024-ben a 1 600 800 forintot.
Ha a bevétel ezt meghaladja, a mezőgazdasági őstermelő a teljes bevételt figyelembe véve köteles a jövedelmét meghatározni. Ha az őstermelő bevétele nem haladja meg az éves minimálbér felét, akkor azt nem kell bevallania.[Szja tv. 11. § (3) bekezdés a) pontja.]

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a munkavállalónak nem kell jövedelmet megállapítania és személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, feltéve, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos

  • kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
  • a garantált bérminimum (ha a munkavállalónak alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár)

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (e szorzat a mentesített keretösszeg).

Ha a munkavállalónak szja-bevallást kell benyújtania, akkor abban jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe vennie. Ekkor a munkaviszonyból származó (bér) jövedelmek körében kell az adóköteles összeget szerepeltetni, és nem az őstermelői bevételek között. (Ez a jövedelem az őstermelői kiegészítő tevékenységbe sem tartozik bele, természetesen.)

Amennyiben sem az őstermelői tevékenységből, sem az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkából származó jövedelem sem lépi túl az adómentes értékhatárt, úgy az érintettnek csak a munkaviszonyából származó jövedelmével kell bevallásában elszámolnia.