Borturisztikai beruházás adózási kérdései

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.28

Olvasási idő: 3 perc


Magántulajdonban van egy szőlős, zártkerti ingatlan, ahol egy borturisztikai épületet (pincészet) szeretnének létrehozni és kistermelőként termelnének rajta. Egy ilyen építkezési beruházás esetén az áfa-visszaigénylésre jogosultság fennállhat-e valamilyen módon és mint kistermelő lehet-e áfaalany?

Demó

Az áfa rendszerében az adóalanyiság feltétele az adóköteles gazdasági tevékenység folytatása. Magánszemélyként ez lehet egyéni vállalkozás vagy őstermelés (a kistermelő alatt valószínűleg e kategóriát érti: a FELIR azonosítóval rendelkező természetes személy).

Az őstermelőként regisztrált magánszemély is alanya az Áfatörvények, de főszabályként speciális előírások (kompenzációs felárra való jogosultság) vonatkozik rá azzal, hogy e jogállásáról lemondhat és választhatja az alanyi adómentességet vagy az általános szabályok szerinti áfafizetést.

A különleges jogállású adóalanynak az alanyi adómentesség választásának bejelentésekor a bejelentő-, változásbejelentő lapon egyértelműen jelölnie kell, hogy a választott alanyi adómentesség mellett fenntartja-e a különleges jogállását, vagy az alanyi adómentesség választásával egyidejűleg lemond a különleges jogállásáról. Ha különleges jogállását fenntartja, az alanyi adómentesség választására jogosító 12 millió forintos értékhatárba nem számítandó bele kompenzációs felárra jogosító ügyleteinek ellenértéke

Amennyiben a különleges jogállású adóalany a kompenzációs felárra nem jogosító ügyleteire nem választ alanyi adómentességet, az ilyen termékértékesítései, szolgáltatásnyújtásai után az Áfa tv. általános szabályai szerint kell az adófizetési kötelezettségét teljesítenie.

Amennyiben a kérdésében említett őstermelő az őstermelői tevékenységén kívüli tevékenységeire – ideértve az ezekhez kapcsolódó beruházások kezelését – az általános szabályok alkalmazását választotta, akkor a beruházással kapcsolatban megilleti az adólevonási jog, az Áfatörvény vonatkozó feltételei mellett.  
A saját beruházás kapcsán fontos, hogy az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint ellenérték fejében végzett termékértékesítésnek minősül az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeképpen tárgyi eszközt állít elő.
Tárgyi eszköznek az Áfatörvény alkalmazásában a törvény 259. § 21. pontja szerint az ingatlan, valamint olyan ingó termék minősül, amely vállalkozáson belüli rendeltetésszerű használatot felételezve, legalább 1 évet meghaladó időtartamban szolgálja a gazdasági tevékenység folytatását.

Azaz, ha a beruházással tárgyi eszközt hoznak létre (pl. a kérdésben említett épületet), úgy alkalmazniuk kell az Áfa tv. 11. §-át.