ÖCSG szocho kötelezettsége

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.30

Olvasási idő: 4 perc


Adott egy 3 fős ÖCSG, átalányadózók, a képviselő főállású őstermelő, a két tag munkaviszony mellett végzi az őstermelői tevékenységet. A három fő árbevétele a 2023. évben együtt 24 millió Ft volt. Lehetséges, hogy sem a képviselőnek sem a tagoknak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni?

Demó

Igen, lehetséges.

Az Szja tv. 23. §-a alapján – mind a tételes költségelszámolást, mind az átalányadózást alkalmazókra érvényesen –, a mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői tevékenységéből származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér felét. Ha a bevétel az éves minimálbér felét meghaladja, a mezőgazdasági őstermelő a teljes bevételt figyelembe véve köteles a jövedelmét meghatározni.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a mezőgazdasági őstermelő a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásba vétel napjától kezdve biztosított, kivéve, ha

  • őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagja,
  • egyéb jogcímen biztosított, például, ha munkaviszonyban áll, de ide nem értve, ha munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban – például megbízási, vállalkozási szerződés alapján – biztosított,
  • saját jogú nyugdíjas, illetve ha özvegyi nyugdíjban részesül és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Fentiek azért is lényegesek, mert a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
[7. § (1)-(4) bekezdései] úgy rendelkezik, hogy a biztosított (járulékfizetésre kötelezett) őstermelő – jelen esetben a képviselő – átalányadózást alkalmaz, akkor a szociális hozzájárulási adó alapja havonta a minimálbér, vagy, a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege. Ha az átalányadózó biztosított őstermelőnek az e tevékenységből származó, támogatások nélküli bevétele az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér ötszörösét, akkor nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. Kivéve, ha a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot, mert ilyenkor az adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege.

Miért nem kell szochót fizetni?

A munkaviszony mellett tevékenykedő és őstermelői minőségükben nem biztosított tagok esetében: a járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó, őstermelői tevékenységből származó jövedelem.

Azonban nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie az őstermelőnek, ha

  • az őstermelői tevékenységből származó, támogatások nélküli bevétele nem haladja meg az adóévben az éves minimálbér felét, vagy
  • ha átalányadózást alkalmaz és az őstermelői tevékenységből származó, támogatások nélküli bevétele az adóévben nem haladja meg az éves minimálbér ötszörösét.

[Amennyiben az adóalapot az őstermelő e jogállással nem rendelkezik az adóév minden napján, vagy más okból nem minősül az adó alanyának az adóév minden napján, akkor az adó alapja – az átalányadózó őstermelőnek – az adóalanyiság időtartamának minden napjára számítva a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében havonta vállalt összeg harmincad része.]

A kérdés szerinti esetben az őstermelők adóköteles jövedelme (az adóköteles bevétel 90 százalékában megállapított költségátalány figyelembevételével) nem lép túl 2023-ban az éves minimálbér felét, így az előzőek érvényesek rájuk.
Ugyanakkor, ha az átalányadózó őstermelő adóévi bevétele nem haladja meg az éves minimálbér ötszörösét, akkor az abból megállapított jövedelme adómentes, ugyanakkor a bevételét és az abból megállapított jövedelmét be kell vallani, mert csak így állapítható meg, hogy a jövedelme adómentes.