Költségelszámolást alkalmazó őstermelő

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.06

Olvasási idő: 7 perc


A kérdés arra vonatkozik, hogy nem átalányadózó, hanem költségelszámolást választó őstermelő esetében a terület és állatállomány alapján járó támogatások esetében a felmerült költségeket sem kell csökkenteni? Hiszen ezen támogatások célja a jövedelem kiegészítés, jövedelem támogatás.

Demó

Például adott egy őstermelő, aki foglalkozik növénytermesztéssel (ami az állattartáshoz szükséges) és állattartással. Igényel és kap Saps támogatást és annak kiegészítő támogatásait zöldítés, szálastakarmány támogatást, anyatehén támogatást, stb. Akkor a jövedelem megállapításánál a bevételeknél nem veszi ezeket figyelembe, de a költségeket sem kell csökkenteni ezen támogatási összegekkel?

Az Szja tv. rendelkezései szerint nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott – jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított – támogatás összegét.

Az őstermelőknél ezeket a támogatásokat tehát sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni.

Ez vonatkozik a költségek fedezetére vagy a fejlesztési célra folyósított támogatásokra is.

Ilyen támogatás a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. Ide tartozik a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően juttatott, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához valamint a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások.

Az Szja tv. általános jelleggel fogalmaz, ebbe a körbe bele kell érteni mindenféle típusú támogatást, amelyet az őstermelő a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben kap.

Az Szja tv. rendelkezése szerint a területalapú támogatás nem minősül költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. A területalapú támogatás összegét a folyósítás évében kell bevételnek tekinteni.

Emellett nem minősül bevételnek például

  • az állatállomány alapján járó támogatás,
  • a mezőgazdasági tevékenység költségeinek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatás, illetve
  • a kárenyhítő juttatás sem.

Az, hogy az adott támogatást nem kell a bevételek közé számolni, kihatással van a költségelszámolásra is:

  • az Szja tv. 4. § (5) bekezdése erint, ha a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást az Szja tv. rendelkezése alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, akkor a támogatás felhasználásával a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseivel összhangban teljesített kiadás alapján nem számolható el költség (értékcsökkenési leírás sem). Ha a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, e rendelkezést csak a kiadásnak a támogatásból fedezett részére vonatkozóan kell alkalmazni, továbbá
  • az Szja tv. 10. § (2) bekezdése szerint, ha a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján támogatást kap, ezzel összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A magánszemély köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelynek alapján a támogatás felhasználása és a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető.

[Szja tv. 7. § (3) bekezdés; Szja tv. 3. §. 28. és 42. pontja.]