Gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.01.05

Olvasási idő: 13 perc


A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adót a mezőgazdasági termelők visszaigényelhetik, de számos feltételt kell ismerniük és betartaniuk. Az alábbiakban ezeket foglaltuk össze.

Demó

A jövedéki adóról szóló törvény alapján a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adót a mezőgazdasági termelők visszaigényelhetik, ha azt az alábbi tevékenységeikhez használták fel:
szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás, erdőterület után erdőfelújítási célú munka, halastó után halgazdálkodás.

Ennek feltétele:

 • igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),
 • termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni,
 • visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni.

Amennyiben gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolajról van szó, akkor a visszaigénylés feltétele

 • a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számla (feltüntetve rajta a felhasznált gázolajmennyiséget),
 • gépi bérmunka-szolgáltatást végző tudja igazolni a felhasznált gázolaj eredetét. (Amennyiben nem tudja igazolni: a gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után késedelmi pótlékot fizetni.)

Az adó-visszaigénylésre a törvényben rögzített korlátok is érvényesülnek:

 • őstermelők családi gazdasága esetében az őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult a visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján,
 • adott erdő vonatkozásában az erdő felújítását a jogszabályban vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidőben kell elvégezni,
 • ha naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe (a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni),
 • halastó esetében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiséget.

A mezőgazdasági őstermelő is jogosult – a fenti feltételek mellett – a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.
A visszaigénylésnek azonban megállapít a törvény felső határt: a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedékiadó-visszaigénylésnél az elszámolható gázolaj mennyisége évente legfeljebb 97 liter/ha lehet. Az is előfordulhat, hogy a naptári éven belül változik a visszaigénylést megalapozó megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe. Ilyen esetben ennek arányában változik a visszatéríthető adó összege: vagyis a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség alapján igényelhető vissza az adó. Nézzünk erre egy példát is!

Amennyiben az őstermelő 90 hektáros földterület alapján volt eddig jogosult a visszatérítésre, majd 2022. június 20-án vásárolt további 20 hektár földet, amely 2021 óta megműveletlen volt, a visszatéríthető gázolaj mennyisége a következő:

Figyelembe vehető időszak és hónapjainak száma

Mezőgazdasági művelésű terület

2022.
1 hektárra jutó gázolaj mennyisége Területegységre jutó gázolaj mennyisége/hó Területegységre jutó gázolaj mennyisége az adott időszakban

január-június

július-december

6

6

90 ha
110 ha

8,08 l

727 l

888,8 l

4 362 l

5 333 l
2022-ben visszatéríthető gázolaj mennyisége 9 695 l

Példánkban a földterület július 20-tól növekedett. Ennek kapcsán fontos, hogy a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni!
Természetesen az is megtörténhet, hogy a gazda nem vásárol, hanem elad földterületet.

Amennyiben a gazda 2022. június 20-án a 90 hektáros területéből elad 10 hektárt, amit 2022-ben nem művelt meg. Ebben az esetben a visszatéríthető gázolaj mennyisége a következő:

Figyelembe vehető időszak és hónapjainak száma

Mezőgazdasági művelésű terület

2022.
1 hektárra jutó gázolaj mennyisége Területegységre jutó gázolaj mennyisége/hó Területegységre jutó gázolaj mennyisége az adott időszakban

január-június

július-decembe

6

6

90 ha

70 ha
8,08 l

727 l

565,6 l

4 362 l

3 394 l
2022-ben visszatéríthető gázolaj mennyisége 7 756 l

Természetesen itt is igaz, hogy a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni!

Fontos tudni, hogy a jövedékitermék-adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója. Ebből következően a számla keltekor érvényben lévő jövedékiadó-mértéket kell mindig figyelembe venni!

Főszabály szerint a gázolaj utáni adómérték a kőolaj világpiaci árához igazodik, ez azt jelenti, hogy:

 • ha a kőolaj világpiaci ára magas (vagyis meghaladja az 50 dollár/ hordó értéket), akkor a jövedéki adó mértéke 110 350 Ft/ ezer liter szerinti adómérték alkalmazásával, a visszaigényelhető adó mértéke legfeljebb a 97 l/ha/év megfizetett adójának 82 százaléka;
 • ha a kőolaj világpiaci ára alacsony (azaz nem haladja meg az 50 dollár/hordó értéket), akkor a jövedéki adó mértéke 120 350 Ft/ liter szerinti adómérték alkalmazásával, a 97 l/ha/év megfizetett adójának 83,5 százaléka.

A témáról átfogó tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Agrárkamara.