Őstermelők bevallási tervezete: kiegészítés kötelezettsége

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.14

Olvasási idő: 8 perc


Noha a bevallási tervezet összeállítása igencsak „szerethető” szolgáltatása az adóhatóságnak, (az adózók sok időt megspórolnak így) de ez nem jelenti azt, hogy semmi teendőnk nincs ezzel összefüggésben. Az őstermelőknek is ki kell egészíteniük a dokumentumot, mielőtt jóváhagynák, beküldenék azt a NAV-nak.

Demó

Mit kell tenni a bevallási tervezettel?

A 2021. adóévre a NAV által a mezőgazdasági őstermelőknek elkészített bevallási tervezet a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatait tartalmazza. Ebből következően azok a bevételek, amelyek nem az adózás rendjéről szóló törvény fogalmai szerinti kifizetőtől származnak – például magánszemélyeknek a piacon eladott zöldség, gyümölcs ellenértéke, vagy más forrásból, például ingatlan értékesítéséből származó bevétel–, nem szerepelnek a bevallás tervezetében, hiszen nem kapcsolódik hozzájuk kifizetői adatszolgáltatás. 

Továbbá a tevékenységgel összefüggésben felmerült költségeit is csak az őstermelő számolhatja el, azt az adóhatóság nem összegzi, veszi figyelembe helyette.

Azaz az őstermelőknek elkészített adóbevallási tervezet módosítás, kiegészítés nélkül nem hagyható jóvá! Ez azt is jelenti, hogy a kifizetők őstermelőkről küldött adatai a bevallási tervezetben tájékoztató adatként jelennek meg: ezeket az adózónak ki kell egészítenie az adatszolgáltatásokban meg nem jelenő bevételeivel, a felmerült költségeivel.

Fontos tudni, hogy amennyiben az őstermelő 2021-ben megszerzett éves őstermelői bevétele nem haladta meg az éves minimálbér felét, azaz az 1 004 400 forintot, akkor abból nem kell jövedelmet megállapítania, és ezt a bevételt bevallania sem kell. 

Természetesen, ha az őstermelői tevékenység mellett más forrásokból is szert tett adóköteles jövedelemre, azokkal el kell számolnia, a bevallást be kell vallania.

Az, hogy e kötelezettségének miként tehet eleget az őstermelő, attól függ, hogy rendelkezik-e elektronikus hozzáféréssel vagy sem.

Ha van elektronikus hozzáférése:

  • Ha az 1 004 400 ezer forintot meg nem haladó őstermelői bevételen túl más adóköteles jövedelemmel is rendelkezett 2021-ben, akkor be kell lépnie a tervezetbe, azaz át kell néznie, összevetnie annak adatait a saját nyilvántartásaival, és kiegészítve az őstermelői tevékenység mellett folytatott tevékenység hiányzó adataival (bevételek, költségek), majd a bevallását a „Mentés” gombra kattintva rögzítheti. Ha az így módosított, kiegészített adatok megfelelőek, akkor a „Tovább a beadáshoz” gombra kell kattintania, és a bevallás a zöld színű „Beadás” gombbal beadható.
  • Ha az őstermelő 2021-ben megszerzett éves őstermelői bevétel meghaladta a 1 004 400 forintot, akkor a bevallási tervezetet ki kell egészítenie az őstermelői bevételre, költségekre vonatkozó és az őstermelői tevékenységgel összefüggő további adatokkal. (Ez esetben is érvényes, hogy ha más tevékenységből is származott adóköteles jövedelme az érintettnek, a bevallásban annak is szerepelnie kell.) Ezután a bevallását a „Mentés” gombra kattintva rögzítheti. Ha az így módosított adatok megfelelőek, úgy a „Tovább a beadáshoz” gombra kell kattintania, és a bevallását a zöld színű „Beadás” gombbal beküldheti.

Ha nincs elektronikus hozzáférése:

  • Ha az őstermelő a bevallási tervezetét papíralapon kérte, és az tartalmazza a tájékoztató adatként feltüntetett 1 004 400 forint alatti őstermelői bevételen kívüli jövedelmeit is, akkor a tervezettel együtt a NAV megküldi a „ADÓBEVALLÁSI TERVEZETET KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 2021. ADÓÉVRE” nyomtatványt. Ha a tervezetben foglaltakkal – az őstermelői adatoktól eltekintve – egyetért, akkor a kiegészítő nyilatkozat D) blokkjában jelölje be, hogy a mezőgazdasági őstermelésből származó 2021. évi bevétele nem haladta meg az 1 004 400 forintot és a nyomtatványt 2022. május 20-ig küldje vissza a NAV-nak.
  • Abban az esetben azonban, ha az őstermelő által 2021-ben megszerzett éves őstermelői bevétel meghaladta a 1 004 400 forintot, akkor a bevallás kiegészítésére, módosítására a kiegészítő nyilatkozat nem használható fel, ezért a 21SZJA bevallást kell benyújtania 2022. május 20-ig.

Átalányadózás és tételes költségelszámolás választása

2021. január 1-jétől megváltoztak az őstermelők átalányadózásának szabályai: az Szja tv. ezt tekinti „fő szabálynak”, feltéve, hogy az őstermelő e tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét nem haladja meg. Azaz az őstermelő akkor számít átalányadózónak, ha annak törvényi feltételei fennállnak.  Ez azt jelenti, hogy ha e feltételek fennállnak ugyan, de az őstermelő mégsem kívánja az őstermelők átalányadózásának szabályai szerint megállapítani a jövedelmét, akkor nyilatkoznia kell arról, ha a jövedelmét az adóévben tételes költségelszámolással vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával számítja ki. Ez esetben is fontos, hogy az őstermelőnek van elektronikus hozzáférése vagy sem!

Ha van elektronikus hozzáférése:

Ahogyan arról fentebb volt szó, az őstermelőnek akkor kell a költségelszámolásáról nyilatkoznia, ha a jövedelmét az adóévben tételes költségelszámolással vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával számítja ki.
Vagyis, ha a 2021. évi jövedelmét átalányadózással kívánja megállapítani és a 20SZJA bevallásban nem nyilatkozott arról, hogy 2021-re nem választ átalányadózást, és az adóhatóság által elkészített bevallási tervezet felhasználásával készíti el a bevallását, akkor ezt a következők szerint kell eljárnia: 
A „Gyakori mezők” opciót választva egy 15 lehetőséget tartalmazó felület válik láthatóvá, ahol kiválasztható az „Őstermelők” lehetőség. Ezt választva és a „Tovább” gombra kattintva elérhetővé válik a mezőgazdasági őstermelőkkel kapcsolatos adóbevallási sorok hozzáadásának lehetősége. A „Jövedelem megállapítása átalányadózás esetén” rovatnál a „Hozzáadás”-t, majd a „Szerkesztés”-t választva lehet bevallani az átalányban megállapított jövedelmét.
A beírt adatokat a „Mentés” gombra kattintva rögzítheti. Ha az így módosított adatok megfelelőek, a „Tovább a beadáshoz” gombra kell kattintani, a bevallás benyújtása a zöld színű „Beadás” gombbal történik.

Ha nincs elektronikus hozzáférése

Ez esetben is igaz, hogy az őstermelőnek akkor kell nyilatkoznia, ha a jövedelmét az adóévben tételes költségelszámolással vagy 10 százalékos költséghányad alkalmazásával számítja ki. Azaz, ha a 2021. évi jövedelmét átalányadózással szeretné megállapítani és a 20SZJA bevallásban nem nyilatkozott arról, hogy 2021-re nem választ átalányadózást, akkor a bevallás 21SZJA-12-03-as lapján kell bevallania a bevételét és az átalányban megállapított jövedelmét.
 
Előfordulhat, hogy az Szja tv. 2020. december 31-ig hatályos szabályai szerint tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelőnek 2021-ben elért bevétele nem haladja meg az adómentes értékhatárt – azaz adóbevallást nem kell beadnia –, viszont az átalányadózást valószínűsítő, 2021-től hatályos szabályok helyett, szeretné továbbra is, 2022-ben is tételes költségelszámolással megállapítani a jövedelmét.

Ha az őstermelő nem kötelezett bevallás benyújtására, a bevallási határidőig nyilatkozhat a tételes költségelszámolás választásáról a ’T101 nyomtatványon. A nyilatkozat megtehető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson keresztül is.

Családi gazdaság tagjainak bevallástervezete

Egy őstermelői családi gazdaságnak 2021-ben három tagja volt, de a bevételeiket igazoló számlák a családi gazdaság képviselőjének nevére szólnak. Ebből következően a képviselő bevallástervezetében szerepel a gazdaság 2021-ben elért, kifizetőktől származó teljes bevétele, azaz 12 millió forint. Eloszthatják-e, és hogyan, a bevételt a tagok egymás között a bevallásukban is? 

Ez esetben is érvényes az, hogy a 2021. adóévre vonatkozóan a mezőgazdasági őstermelők részére összeállított bevallási tervezetben a NAV azokat az adatokat veszi figyelembe, amelyek a munkáltatói, kifizetői bevallásokban, adatszolgáltatásokban szerepelnek. 

Ha az őstermelők családi gazdasága alapító szerződése szerint a tagok egyenlő arányban részesednek a nyereségből és viselik a veszteséget, akkor a képviselő az őstermelők családi gazdaságának többi tagja az őstermelői tevékenységből származó bevételét és – tételes költségelszámolás esetén – azzal kapcsolatos költségét a közösen elért összes bevételnek, illetve összes költségnek a tagok számával történő elosztásával állapíthatja meg, függetlenül attól, hogy a számlák, bizonylatok kinek a nevére szólnak.
Azaz, ha az őstermelők családi gazdaságának 2021-ben három tagja volt, mint a példaként hozott esetben, akkor a képviselő bevallási tervezetében szereplő bevétel harmadát kell a képviselő esetében őstermelői bevételnek tekinteni. A költségeket is ennek megfelelően kell felosztani. A családi gazdaság tagjainak is így kell eljárniuk.  
Lényeges, hogy az őstermelők családi gazdasága tagjainak azonos adózási módszerrel kell kiszámítaniuk az őstermelői jövedelmet.

Azok számára nem készít bevallási tervezetet a NAV, akikről nem érkezett az adóév vonatkozásában havi adó- és járulékbevallás, kontrolladat-szol¬gáltatás az adóhatóság felé. Ha az érintetteknek 2021-ben volt adóköteles bevételük, akkor bevallásukat az előírt határidőn belül be kell nyújtaniuk, attól függetlenül, hogy tervezetet nem kaptak.  

A kiegészített, módosított bevallástervezeteket és a bevallásokat az előzőekben már részletezett módon kell beküldeni (elektronikusan vagy papír alapon).  

Az őstermelők (és egyéni vállalkozók) bevallási tervezeteit érintő, adózóktól érkezett kérdésekre („Gyakori kérdések őstermelőknek”) adott válaszok havilapunk web felületéről elérhető tudástárunkban olvashatóak.