Mezőgazdasági támogatás elszámolása

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.06.10

Olvasási idő: 4 perc


Átalányadózó, áfaalany őstermelő, amely vállalkozói bankszámlájára kapja a Magyar Államkincstártól érkező támogatásokat – mivel a támogatás nem minősül bevételnek – nem köteles elszámolni a kapott összeg felhasználásával?

Demó

Jogszabályszöveg szerint nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott – jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított – támogatás összegét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 7. § (3) bekezdése szerint. Az őstermelőknél ezeket a támogatásokat tehát sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni.
Tehát az őstermelő a vállalkozói bankszámlájára kapott árbevételt a vállalkozásával összefüggő tevékenység érdekében használja fel, de a kapott állami támogatást akár magáncélra is felhasználhatja?

Az állami támogatást (és más, célzott támogatást) arra a célra lehet és kell jogszerűen felhasználni, amire azt a támogató adta.

Az, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény nem kezeli bevételként a támogatást [Szja tv. 7. § (3) bekezdés], annak egyrészt az az oka, hogy orvosolni kívánta a jogalkotó azt az őstermelők számára hátrányos helyzetet, hogy a bevételbe beszámító támogatás okán, adott esetben az adótörvény kedvezményeitől esnek el. Másrészt, ez nem ad felmentést az alól, hogy a támogatóval el kell számolnia a támogatottnak, és a jogtalan felhasználás szankcionálható, például a támogatás egy részének vagy egészének visszafizetési kötelezettségével.

Ugyanakkor, a támogatásokkal kapcsolatban az Szja tv. további előírásokat is tartalmaz:

  • az Szja tv. 4. § (5) bekezdése szerint, ha a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást e törvény rendelkezése alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, akkor a támogatás felhasználásával a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseivel összhangban teljesített kiadás alapján nem számolható el költség (értékcsökkenési leírás sem). Ha a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, e rendelkezést csak a kiadásnak a támogatásból fedezett részére vonatkozóan kell alkalmazni;
  • az Szja tv. 10. § (2) bekezdése szerint, ha a magánszemély jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján támogatást kap, ezzel összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A magánszemély köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelynek alapján a támogatás felhasználása és a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető.

Az a támogatás, amit az őstermelő nem ebben a minőségében, nem az őstermelői tevékenységével összefüggésben kap, hanem magánszemélyként (például szociális helyzete miatt) kap, azt a juttatás céljának megfelelően, akár magáncélra is felhasználható, akkor is, ha az őstermeléshez „használt” bankszámlájára érkezik az összeg. Ez esetben a könyvelésében elkülönítetten kell ezeket a tételeket kezelnie.