Mi is az a gazdaságátadási szerződés?

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.01.11

Olvasási idő: 8 perc


Az agrárium generációs megújulásának ösztönzését szolgálja - a gazdálkodás fiatalokkal való megismertetése mellett - a szükséges pénzügyi és szabályozási ösztönzők működtetése. Ez utóbbi központi eleme a 2023. január 1-jével hatályba lépő gazdaságátadási törvény.

Demó

A törvény a már legalább 10 éve gazdálkodó és legalább 5 évvel a nyugdíj előtt álló termelők, valamint a náluk legalább 10 évvel fiatalabb, 50 év alatti hozzátartozók vagy legalább 7 éve alkalmazásukban álló munkavállaló számára teszi lehetővé gazdaságátadási szerződés kötését és így az egyszerűbb átadás-átvételt. Emellett a 2023-ban induló agrártámogatási rendszerben anyagilag is komoly mértékben támogatni kívánják a gazdaságátadási szerződés keretei között a gazdaságot átvevő és átadó felet is. Ennek mértéke a gazdaságátadónál akár 50-70 ezer euró, a gazdaságátvevőnél akár 40-100 ezer eurónyi vissza nem térítendő, egyösszegű átalánytámogatás lehet. Ez a megoldás a jövedelemtermelő gazdaságát átadó, nyugdíjba vonuló személy későbbi életét teszi biztonságosabbá.
Mindemellett emelt, 65%-os támogatási intenzitással kívánják segíteni a fiatal gazdálkodók beruházásait és lesz induló támogatás is számukra, szintén fejlesztési kötelezettséggel kombinálva.

Mi is az a gazdaságátadási szerződés?

2023-tól tehát lehetővé válik, hogy a teljes gazdaságot egyetlen szerződéssel adhassák/vehessék át az érintettek. Ezzel megoldódik a haszonbérleti jog vagy a tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedély átadása, sőt még a pályázatok átengedésének problémája is. Az átadást érintően is fontos kérdés, hogy arra ingyenesen vagy ellenérték fejében kerül-e sor, ilyen esetekben is ki kell-e függeszteni a szerződést.

Gazdaságátadási szerződést főszabály szerint csak a hozzátartozójával köthet az átadó. Emellett a jogszabály lehetőséget ad adásvételi szerződés kötésére is, de tartási vagy akár életjáradéki formában is átadható a vállalkozás.

Mivel a jellemző feltehetőleg a családon belüli átadás lesz majd, ezért az esetek többségében nyilván az ajándékozás jelenti majd a megoldást. Az érintetteknek fontos tudniuk, hogy módjukban áll egyazon szerződésben bizonyos vagyonelemeket ingyenesen átadni, míg a többit (például a gépeket) már ellenérték fejében.
Akár ingyen, akár ellenértékért cserél gazdát valamely vagyonelem, azok értékét külön-külön fel kell tüntetni a megállapodásban. Ennek kiemelt jelentősége – adózási szempontok miatt – adásvétel esetén lesz. Ugyanakkor speciális szabályok vonatkoznak a termőföld átadására, hiszen azt ajándékozni továbbra is csak közeli hozzátartozók számára lehet majd. Ez attól függetlenül így van, hogy gazdaságátadási szerződést elvileg egy tágabb kör, a „csak” hozzátartozók is köthetnek egymással.

Lényeges, hogy a gazdaságátadási szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell majd foglalni, és fontos azt is kiemelni, hogy a szerződést még adásvétel esetén sem kell kifüggeszteni.

A bemutatott jogintézménynek előnye az is, hogy nem muszáj az átadónak azonnal kiszállnia a gazdaságból. 
Dönthet úgy is az érintett, hogy a gazdaságátadás ne azonnal, hanem egy hosszabb átmeneti időszak után történjék meg. Ez az időszak akár 5 éves is lehet: a felek első lépésben megkötik a gazdaságátadási szerződést (ebben megállapodnak az együttműködés időtartamáról), de kikötik, hogy a gazdasághoz kapcsolódó jogok csak az átmeneti időszak végén szállnak át az átvevőre. Ezalatt pedig közösen viselik a működéssel járó költségeket és közösen részesednek az eredményből is (ennek mértékéről szabadon dönthetnek a szerződésükben). Tudni kell, hogy a gazdaság irányítása – a felek eltérő megállapodása hiányában – együttesen illeti meg a feleket. Akkor pedig, ha pedig a felek bármelyike nem teljesítené a szerződésben foglalt kötelezettségeit, úgy az átmeneti időszak alatt azonnali hatállyal felmondható lesz a szerződés. Arról, hogy milyen feltételeket határoznak meg a szerződésben – természetesen a kötelező elemeken túl –, a felek szabadon állapodhatnak meg.

Azt fontos figyelembe venniük az e megoldás iránt érdeklődőknek, hogy a jogszabály egyértelműen kimondja: a gazdaság átvevője csak egy személy lehet. 

Ez kényes helyzetbe hozhatja azt a gazdálkodót, akinek több gyermeke vagy több hozzátartozója közül kellene választania a „nyertest”. Esetükben orvosolhatja a problémát, hogy úgy is megtörténhet a gazdaság átadása, hogy a földeknek csak a használatát engedi át az átvevőnek, míg a tulajdonjogot (ami általában a legnagyobb érték egy gazdaságban) megtartja magának. Gazdaságátadási szerződést ilyen esetekben is lehet kötni, és ennek alapján is jogosultak lehetnek az átadásért igénybe vehető támogatásra. Fontos eltérés azonban az, hogy ezzel a termőföldek tulajdonjoga továbbra is az átadót illeti meg, azaz az egy későbbi öröklés esetén benne marad a hagyatékban. Ugyanakkor az átvevőt védi, hogy a földhasználati nyilvántartásban ő szerepel majd földhasználóként, így a haszonbérleti jogviszony lejártakor is őt illeti majd meg az előhaszonbérleti jog – még akkor is, ha az átadó időközben el is halálozna.

(Az átadás adózási vonzatait – vagyis, hogy milyen adó- és illetékterhei lehetnek az átadásnak, illetve mit fog majd vizsgálni a földhivatal a gazdaságátadási szerződés jóváhagyásakor – egy következő összefoglalóban tekintjük át)