Őstermelő pénztárkönyv vezetése

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.12.02

Olvasási idő: 4 perc


A MÁK által folyósított mezőgazdasági támogatásokat, a NAV üzemanyag támogatást, illetve a kapott öntözési pályázati támogatást a pénztárkönyv melyik rovatában kell feltüntetni, mint bevételt?

Demó

A kérdésére adott válaszban feltételezzük, hogy a mezőgazdasági tevékenységet őstermelőként, és nem egyéni vállalkozóként folytatják. A pénztárkönyv adóalapot nem érintő bevételek oszlopában kell szerepeltetnie a támogatásokat.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) hatályos előírásai szerint nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összegét. (Akkor sem, ha az érintett átalányadózó.) (Az őstermelők ezen támogatásait sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem, sem az iparűzési adó alapjának számításakor nem kell figyelembe venni.)

A gyakorlatban sokszor felmerül a kérdés az őstermelők részéről, hogy mely támogatásokra alkalmazható a szabály.

Az Szja tv. általános jelleggel fogalmaz, így ebbe a körbe bele kell érteni mindenféle típusú támogatást, amelyet az őstermelő a mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben kap. Így nem minősül bevételnek – például – a terület- vagy állatállomány alapján járó támogatás, a mezőgazdasági tevékenység költségeinek fedezetére vagy fejlesztési célra kapott támogatás, az Ön által is említett, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés, illetve a kárenyhítő juttatás sem.

Viszont mind a könyvelés, mind a jövedelem megállapítása, figyelembe kell venni, hogy

  • ha a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított vissza nem térítendő támogatást e törvény rendelkezése alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni, akkor a támogatás felhasználásával a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseivel összhangban teljesített kiadás alapján nem számolható el költség (értékcsökkenési leírás sem). Ha a támogatás csak részben nyújt fedezetet a kiadásra, e rendelkezést csak a kiadásnak a támogatásból fedezett részére vonatkozóan kell alkalmazni.
  • ha a magánszemély (ideértve az őstermelőt) jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján támogatást kap, ezzel összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a jogszabály, illetve a nemzetközi szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A magánszemély köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelynek alapján a támogatás felhasználása és a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető. A támogatás előbb említett szempontok szerinti nyilvántartása abban az esetben is kötelezettsége az őstermelőnek, ha egyébként adóalapjának megállapításában a támogatásból fedezett kiadásai nem játszanak szerepet (átalányadózó).

Vonatkozó jogszabályhelyek: Szja tv. 4. § (5) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 10. § (2) bekezdése