Baromfitartó őstermelő EPR díja

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.09.18

Olvasási idő: 5 perc


Őstermelő tyúkokat tart és tojás értékesítéssel foglalkozik. A tojást papír tálcában rakja, majd karton dobozba, így értékesíti. A papír tálcát és a kartondobozt is belföldről szerzi be. Keletkezik-e EPR díj fizetési kötelezettsége és kell-e regisztrálnia a MO-HU oldalán?

Demó

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (EPR-rendelet) hatálya alá tartoznak a csomagolási kormányrendelet szerinti csomagolások.

A kormányrendelet szerint akkor keletkezik csomagolás, amikor a csomagolószerbe belecsomagolják az árut, így főszabályként az EPR-kötelezettség a „becsomagolónál” keletkezik.

Azonban ez alól a főszabály alól kivételt fogalmaz meg az EPR-rendelet 11. § (1) pontja:
„A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli.

Ennek kapcsán fontos, hogy a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerint csomagolásnak kell tekinteni „az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikkeket, továbbá az értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható) árucikkeket, ha azok csomagolási funkciót látnak el.”
A tojástartó papírdoboz esetében – figyelemmel a rendelet 1. számú mellékeltének 2.1. pontjában az eladási helyen való feltöltésre tervezet és szánt csomagolásként említett papírból vagy műanyagból készült hordtasak példájára – a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a belföldi csomagolószer értékesítőt/gyártót terheli.

Figyelembe kell venni azonban, hogy a csomagolószer gyártója nem feltétlenül van minden esetben tisztában azzal, hogy az általa gyártott csomagolószert olyasvalakinek adja el, aki azt a saját üzleti tevékenysége során az „értékesítésének helyén megtöltésre tervezett csomagolószerből létrehozott csomagolásként” használja majd fel.

Ebből következően, ha a csomagolószer ilyen csomagolásnak minősül majd, és ezért a gyártót terheli a kötelezettség, az ezt alátámasztó dokumentációt (akár a számlán szereplő árumegnevezést ezzel kiegészítve) a felhasználónak célszerű beszereznie.
A fentebb hivatkozott jogszabályok együttes értelmezéséből eredően, ha a gyártónak tudomása van arról, hogy a csomagolószer ilyen csomagolószerből létrehozott csomagolásnak minősül, és a számlán fel is tüntette, hogy megfizette a vonatkozó díjat, akkor a „későbbi értékesítő” (őstermelő, egyéni vállalkozó) jogosan tekintheti úgy, hogy a tárgyalt kötelezettség nem őt terheli.

(Abban az esetben, ha az említett csomagolószereket külföldről szerzi be az őstermelő, az egyéni vállalkozó, akkor neki keletkezik EPR-kötelezettsége.)