2020-ban is GDPR – Mit szabad a céges számítógépen?

dr. Horváth István Dátum Legutoljára frissítve: 2019.05.02

Olvasási idő: 3 perc


A 2018-as év slágertémájának számító adatvédelmi rendelet, a GDPR bevezetéséhez kapcsolódik egy idei törvénymódosítás-csomag, amely nem kevesebb, mint 86 törvény között módosította a Munka Törvénykönyvét. A szabályok április 26-án léptek életbe és számtalan meglepő újdonságot tartalmaznak a munkaviszony hétköznapi világából. Elsőként a céges számítógép-használat kérdését tekintjük át.

Demó

Csak munka és más semmi?

Az Mt. új rendelkezése első olvasatra szigorúnak tűnik: a munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja [Mt. 11/A. § (2) bek.]. (De hát a kőműves használhatja a vállalat kalapácsát maszek céljaira?) E rendelkezés véleményünk szerint kizárja a munkáltató számítógépének a munkaidőt nem érintő magáncélú használatát is.  A törvényszöveg szerinti eltérő megállapodás lehetősége biztosítja csak, hogy a munkaadó számítógépe nem csak a munkaviszony teljesítése érdekében használható. A megállapodás megkötése megfontolandó minden olyan munkakörben, elsődlegesen az a meghatározó, a feladatot az előírt határidőre teljesítsék. 
A törvényjavaslat indokolása szerint a munkáltató által biztosított számítástechnikai eszközökkel összefüggésben a változás abban mutatkozik meg, hogy a magánélet ellenőrzésének kizárása helyett a hangsúly arra kerül, hogy a munkavállaló a rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja, mivel az Alaptörvényből és a Polgári Törvénykönyvből is levezethető a munkáltató azon kötelezettsége, hogy a magánélet nem ellenőrizhető
A tilalom betarthatósága érdekében a javasolt szabályzatban célszerű tisztázni: mi tartozik a „munkaviszony teljesítése” körébe.  Adódhatnak ugyanis speciális helyzetek. Például rendkívüli munkaidőt rendel el a beosztás szerinti munkaidő letelte előtt nem sokkal a munkáltató. Megkérdezheti-e a céges számítógépéről küldött emailben a munkavállaló házastársát, el tud-e menni gyermekükért az óvodába?! Persze a kérdésre válaszként „rávágható”, hívja fel a saját mobilján…

 
 

 
Az Mt. által bevezetett informatikai korlátozás megtartásának ellenőrzésére is szolgál az az új szabály, miszerint a munkáltató az ellenőrzés során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba betekinthet. A munkáltató által a munkavégzéshez biztosított számítástechnikai eszköz használatának a munkaviszony teljesítésére történő korlátozásának ellenőrzésekor a munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a törvényszöveg szerint e korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat [Mt. 11/A. § (3)-(4) bek.]. A törvényjavaslat indokolása szerint a munkáltató az átadott számítástechnikai eszközön tárolt adatba az ellenőrzés során addig tekinthet be, ameddig el nem tudja dönteni, hogy az adat magáncélú adat-e. 
A számítógéphasználattal kapcsolatos utolsó új rendelkezés szerint, ha a felek megállapodása alapján a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ (pl. távmunka), a munkáltató az ellenőrzés során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be [Mt. 11/A. § (5) bek.].  A tilalmazott számítógép-használat ellenőrzését is célszerű a sokat emlegetett munkáltatói szabályzatba foglalni.