Agrár-szaktanácsadó bevonása a gazdaságba

Mucsi Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.12.19

Olvasási idő: 10 perc


Az a gazdálkodó, aki bármilyen típusú mezőgazdasági támogatásban részesül, valamilyen formában biztosan találkozott a gazdálkodással összefüggő adminisztrációs kötelezettséggel, aminek a teljesítése sok esetben gondot okoz a gazdaságon belül. Ahogy a könyveléssel, adóbevallással kapcsolatban is külső szakértőre bízzuk a feladatokat, érdemes ezt megfontolni a gazdaság íróasztal mellett végzendő feladatait illetően is.

Demó

Ezt a rövid összefoglalót az agrár-szaktanácsadásról akkor is ajánlom Önnek, ha gazdaságában alkalmaz szaktanácsadót, és akkor is, ha nem. A gazdaságokban rengeteg adat keletkezik, amelyeket döntések megalapozására lehet – és kell is – használni, ennek viszont feltétele az, hogy szakértő által legyenek rendszerbe foglalva az adatok. 

Tekintettel az adatkezelés szakmai voltára, nem mindig megfelelő a gazdaság egyéb adminisztratív feladatait (könyvelés, ügyvitel) ellátó személyre bízni a gazdálkodási napló vezetését. 

Magyarországon jelentős múltra tekint vissza a mezőgazdasághoz kapcsolódó szaktanácsadás. Azok a szakemberek, akik a mezőgazdasági felsőfokú végzettségük mellett módszertani képzésben is részesültek, szaktanácsadói névjegyzékbe való felvételüket kérhetik. A kérelemben nagyon részletekbe menően kell a szakmai felkészültséget bizonyítani a bizonyítványok mellett, így ön, kedves gazdálkodó, biztos lehet abban, ha névjegyzékben szereplő szaktanácsadóval kerül kapcsolatba, kompetens személy nyújt majd segítséget abban, amiben szüksége van. 
Ez a bizonyos névjegyzék az interneten elérhető. 

Ezen az oldalon tudnak keresni megye szerint, vagy tématerület szerint is akár, de ha nem szeretnének „vakon” belevágni, érdemes gazdatársakat is megkérdezni, és a tanácsadó munkájáról tájékozódni. Ez utóbbi kapcsolatfelvétel esetén is javaslom, hogy fent említett névjegyzékben ellenőrizzék, hogy az igénybe venni kívánt területekre van-e jogosultsága a szakembernek. A névjegyzéki tématerületek nagyon részletesek, egészen specifikusan is tudnak közreműködni a gazdaságban, de a legtöbbünknek minden képessége megvan ahhoz, hogy egy gazdaságban pontos felmérés után meghatározzuk, hogy mely pontokon van szükség a közreműködésre.

Milyen módon tudunk választani megfelelő és ténylegesen segítséget jelentő szolgáltatót?

A szakmai illetékesség az elsődleges szempont. A mezőgazdasági végzettség alapfeltétel már a névjegyzékbe kerüléskor is, de a biztonság kedvéért érdemes rákérdezni, hogy az agrártudományok melyik ágán jeleskedik leendő partnerünk.
Az agrártanácsadói munkamenetre is érdemes kitérni: milyen adatszolgáltatási csatornákat részesítenek előnyben, milyen gyakorisággal. Ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy a munkakapcsolatunk teher legyen bármelyik fél számára. 
Fontos, hogy mit tartalmaz a szolgáltatás: komplex, a teljes gazdasági adminisztrációt magában foglalja, vagy csak egy-egy kötelezettség teljesítésére vonatkozik az együttműködés (pl. csak nitrát jelentés, csak AKG-gazdálkodási napló vezetése, az Egységes Kérelem benyújtását tartalmazza-e?)? Ez a pont azért is nagyon fontos, mert a szolgáltatás díját is befolyásolhatja: ha nem teljes a szolgáltatás a gazdaságra vonatkozóan, akkor év közben szembesülhet azzal, hogy a tanácsadótól kért közreműködés plusz költséget generál. 
Tapasztalataink szerint a kapcsolattartás sarkalatos pontja az együttműködésnek. Gyakran fordul elő a mindennapokban, hogy a felmerülő kérdésekre, problémákra azonnali válaszra van szükség, így a telefonos elérhetőség nagyon fontos. 
Mindenképpen előnyös valamilyen elektronikus kapcsolattartási forma is (e-mail pl.), amivel gyorsabb az adategyeztetés, és akkor is van rá lehetőség, amikor a személyes találkozó nehezen kivitelezhető.

A szaktanácsadói megbízás mindig adminisztrációt segítő/átvállaló alapokon nyugszik, és ez a legfontosabb része, hiszen a gazdálkodó sok esetben jelentős plusz támogatási összegekhez juthat hozzá, és szankciók kockázatától szabadul meg. A kapcsolat azonban bővülni szokott, és kiterjed az agrár-szakmai megbeszélésekre is. Bátoríthatjuk a gazdatársakat, hogy bocsátkozzanak a gazdálkodás gyakorlati oldalát érintő szakmai beszélgetésekbe is a tanácsadóval, mert szerencsés esetben ez olyan is lehet, mintha másik 50 gazdatárs tapasztalatát hallgatná meg, ami éppen nála fut össze.

A 2023. évben átalakul az agrár támogatási rendszer, jelen információink szerint a maximális pénzlehívás szigorodó feltételi között a gazdálkodás adatainak, munkafolyamatainak ellenőrzése adminisztratív formában jelentős hangsúlyt kap. 

Így valószínűleg annak is szüksége lesz gazdálkodási napló vezetésre (minimum), aki eddig nem vállalt olyan plusz kötelezettséget, ami miatt kellett volna. A téli időszakban, amikor több idő van a körültekintő döntéshozatalra, érdemes utánanézni segítő tanácsadóknak, mert a megnövekedett kereslettel könnyen lehet, hogy tavasszal már nem lesz kapacitása annak a szakembernek, akinek bizalmat szavaznánk.