Az AKG/ÖKO program aktualitásai

Mucsi Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.11.14

Olvasási idő: 7 perc


Az új AKG/ÖKO program első évének végére érve, néhány aktuális teendőre hívjuk fel az érintett gazdálkodók figyelmét, amelyek főként az adminisztrációs kötelezettségeket érintik, és ezzel együtt a támogatások lehívásához legalább annyira fontosak, mint maga a termelés.

Demó

Földhasználat, visszavonás

A plusztámogatásban részesülő gazdálkodónak jogszerű földhasználattal kell rendelkeznie a teljes támogatási időszakra, a teljes területre. Év végén mindenképpen nézzék át a bérleményekhez kapcsolódó szerződéseket, mert a hosszabbításnak folytonosnak kell lennie, nem lehet egy nap sem, amikor nem volt földhasználat. 
Az osztatlan közös földterületek 2022-ben történt felosztása után is van teendő: ha területileg pontosan ugyanoda mérték ki a tulajdoni hányadot, akkor a jogviszony folytonosságát kell mindenképpen ellenőrizni, ha pedig a táblán belül máshová került a kimért terület, akkor a változásról új shape fájl készítése szükséges, és azt december 31-ig változásvezetés keretében jelezni kell az Államkincstár felé. Abban az esetben, ha az osztatlan közös megszüntetése utáni földrészlet és az eredetileg beadott tábla között nincs területi átfedés, szintén december 31-ig vis maior okra hivatkozott visszavonási kérelmet kell beadni. Ezzel a visszavonással a 2022. évre járó támogatást megkapja, viszont a következő 2 évre már nem. Az ilyen jellegű változtatást akkor is érdemes megfontolni, ha már folyamatban van a közös tulajdon megszüntetése, és biztos, hogy nem az eredetileg beadott poligon területére jelölték ki az utódtáblánkat. 
Nem csak akkor kell/lehet az év végéig visszavonni egy-egy területet, ha rajtunk kívül álló ok áll a háttérben: ha úgy döntött, hogy az a tábla már ne legyen AKG/ÖKO tábla, indoklás nélkül is vissza lehet vonni, és az idei támogatás akkor is jogos, csak a következő évtől nem jár. Fontos, hogy ilyen esetben csak teljes poligont lehet visszavonni, új poligon feltöltésére nincs lehetőség.

Vetésszerkezet

Az AKG támogatást élvező Gazdáknak érdemes ismét átnézni, mit is vállaltak a vetett kultúrákat illetően: az évelő szálas pillangós növény vetésterületének aránya az adott AKG-s tematikus előíráscsoportba bevitt területen belül(!) 15%, a zöldugar (3 növényből álló keverék, amiből legalább az egyik évelő szálas pillangós növény) vetésterülete szintén az AKG programba bevitt, az adott tematikus előíráscsoportban levő szántóterületek arányában 5%. A nyári aszályos időjárás okozta károkat figyelembe véve, számoljuk ki, hogy állunk ezzel a vállalással, és ha van olyan szálas pillangós- vagy zöldugar tábla, amelyiken nem felel meg a növényi borítottság, gondoskodjunk a felülvetésről! Az AKG programban a zonális programok esetében több szigorú vetésszerkezeti előírás van, még figyelmesebben kell átnézni. Szintén érvényes az, hogy a vetésszerkezeti előírás területarányát az adott tematikus előíráscsoportba bevitt területek arányában kell teljesíteni.
AZ ÖKO támogatással érintett gazdálkodóknak egyel nehezebb a helyzetük: a tanúsító szervezet sok esetben szigorúbb szabályokat ír elő a vetésszerkezetre vonatkozóan, és azok be nem tartása súlyos esetben a tanúsításból való kizárást is eredményezheti, amivel a támogatási jogosultság azonnal megszűnik.

Agrotechnikai jelentések

Az őszi talajmunkák közül a növényi maradványok/melléktermékek beforgatását, a szervestrágyázást és a középmély lazítást be kell jelenteni az Államkincstár felületén is, akkor minősül teljesítettnek. 

Tápanyag-gazdálkodás tervezése

Az arra jogosult talajtani szakirányító részére szükséges mielőbb eljuttatni a tápanyag-gazdálkodási tervhez a jövő évi vetéstervet, és a tápanyag-utánpótláshoz használt szerves és/vagy műtrágyákat, hogy elkészüljenek a tápanyaggazdálkodási tervek is. Ha idén vettek talajmintát, és a bővített talajvizsgálati jegyzőkönyvek elkészültek, akkor a tervezésnek is már az alapján kell történne. 

Gazdálkodási napló

A „szezonban” talán kevesebb idő jut a gazdálkodási naplóra, de ezt most muszáj pótolni, összeszedni, és – ha van – a szaktanácsadóhoz eljuttatni, megbeszélni, mert januárban be kell nyújtani elektronikus úton. A naplózáskor különös tekintettel kell lenni a felhasznált műtrágyákra, egyéb termésnövelőkre, növénykondicionálókra, azok kijuttatásának időpontjára, és persze a növényvédelmi kezelésekre. Az adminisztrációhoz fontos adat még a terméshozam is, ami minden esetben a megtermelt, „bruttó” tömeg, és nem az értékesített (tisztított, szárított stb.) mennyiség. A 2022. évi gazdálkodási naplóban kell szerepelnie az őszi vetéseknek is, mivel ez a dokumentum naptári évre, és nem gazdálkodási évre szól.