Az alkalmi munka díjának növekedése

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2021.07.08

Olvasási idő: 5


A rövid, néhány napig tartó munkák, feladatok esetén a munkáltatók, munkavállalók szívesen alkalmazzák az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségét. Ez a megoldás azért is jó, mert az egyszerűsített foglalkoztatási forma jelentősen csökkenti a munkáltatót érintő adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb.

Demó

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint ez a foglalkoztatási mód

  • mezőgazdasági, továbbá
  • turisztikai idénymunkára vagy
  • alkalmi munkára alkalmazható,
  • meghatározott időtartamban.

A törvény vonatkozó részei alapján, az időtartam szerint a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka végzésére szóló határozott idejű munkaviszony egy naptári éven belül nem haladhatja meg a százhúsz naptári napot. Alkalmi munkának az számít, ha

  • a határozott időre szóló munkaviszony összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, illetve
  • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig,
  • egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig tart.

Az Efo. tv. a munkáltató napi alkalmi munkavállalói létszám keretét is meghatározza (például hat főtől húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén naponta legfeljebb négy fő).

Munkaviszony létrejötte egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Az egyszerűsített foglalkoztatásra létrejövő munkaviszony igen egyszerű módon, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre. A bejelentés elektronikus úton, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tehető meg a NAV-hoz. (Ha a munkáltató nem elektronikus úton bevallásra kötelezett, használhatja a bejelentési kötelezettség mellett az Efo. törvényhez mellékelt minta munkaszerződést is.) Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a díjazás is kötött, ebben az esetben legalább a minimálbér 85 százaléka, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87 százaléka fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként. Órabéres foglalkoztatásnál 2021. február 1-jétől a minimálbér összege 963 forint/óra, a garantált bérminimum 1259 forint/óra. (A 2020. évi összeg 926 forint/óra, illetve 1 211 forint/óra volt.) Ha a munkához bérpótlék is kapcsolódik, például éjszakai pótlék vagy túlóra, ezeket is meg kell fizetni.

Munkáltatói közteherviselés egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkáltatói közteherfizetés nagyon egyszerűen történik. A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló esetében mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál munkavállalónként napi 500 forint, alkalmi munkánál napi 1000 forint közterhet fizet. A befizetési kötelezettséget a tárgyhót követő hó 12-éig kell teljesítenie a NAV-hoz. Ez a befizetés minden munkáltatói közteher-teljesítéssel kapcsolatos feladatot magában foglal, és az általános munkáltatói közteherfizetésnél (szociális hozzájárulási adó 15,5 százalék, szakképzési hozzájárulás 1,5 százalék, valamint rehabilitációs hozzájárulás), jóval kedvezőbb összegű. Az egyszerűsített foglalkoztatás szerinti közteherfizetés akkor alkalmazható, ha a munkáltató betartja az ezzel kapcsolatos létszám- és foglalkoztatási időkorlátokat is. 

A munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kapott munkabére után nem fizet társadalombiztosítási járulékot, és meghatározott összeg alatt személyi jövedelemadót sem. 

Ez az adómentességi összeghatár, az úgynevezett mentesített keretösszeg (A filmipari statiszta alkalmi munkára külön összegszabályok is vonatkoznak).

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló ez alapján a foglalkoztatása alapján 2021-ben sem minősül biztosítottnak, és ennek a foglalkoztatási formának alapján csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot, a társadalombiztosítás többi ellátására (például táppénzre, gyermekgondozási ellátásra) nem. Az egyszerűsített foglalkoztatás egyszerűbb munkajogi helyzetet is eredményez a felek számára, ennek keretében például a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor nem köteles kiadni a munkaviszony megszűnésekor egyéb esetben előírt igazolásokat. A munkabérről olyan igazolást kell kiadnia a kifizetéskor, amelyből kitűnik a bevétel teljes összege, és jogcíme. A nyugellátásnál az egyszerűsített foglalkoztatásban való munkavégzés ideje szolgálati időnek számít.

A nyugdíj összegénél 2021-ben is napi 500 forint munkáltatói közteherfizetés esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint, vagy azt meghaladó munkáltatói közteherfizetés esetén 2740 forint/nap a nyugellátás számításának alapja. (Az 1000 forint feletti közteherfizetés a filmipari statiszta foglalkoztatása esetén történik, 2021. január 22-étől 4000 forintos összegben. A filmipari statiszta napi nettó jövedelme ebben a foglalkoztatási formában legfeljebb 18 000 forint lehet.)