Adópraxis

Adópraxis

szerkesztőség


adópraxis

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

A rövid, néhány napig tartó munkák, feladatok esetén a munkáltatók, munkavállalók szívesen alkalmazzák az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségét. Ez a megoldás azért is jó, mert az egyszerűsített foglalkoztatási forma jelentősen csökkenti a munkáltatót érintő adminisztrációs terheket, és anyagilag is előnyösebb.
Nem kevesebb, mint öt év után változtattak a jegybanki alapkamaton: annak mértéke 0,6%-ról 0,9%-ra nőtt. Az alapkamat mértékének módosítása adószabályokat is érint, hiszen az adózás rendjéről szóló törvény a jegybanki alapkamat mértékéhez kötött szankciókat is tartalmaz. Ilyen szankciónak minősül a késedelmi kamat, a késedelmi pótlék és az önellenőrzési pótlék.
Az Európai Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképeket meghatározó és a 2022-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását. Az iránymutatás 2022. január 1-jén lép hatályba.
Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését szabályozó új törvény célja a még mindig igen jellemző földtulajdoni forma, az osztatlan közös tulajdon sajátosságaiból eredő, nehezen kezelhető tulajdoni és használati viszonyainak egyszerűsítése. Az új megközelítésű megszüntetési formák mellett fontos új szabályok kerültek bevezetésre a tulajdoni adatok rendezése, a tulajdoni hányadok megosztása, minimális területnagyság vonatkozásában. Az állam tulajdonszerzésére is szélesebb körben lesz lehetőség. A jogszabály 2021. január 1-étől lép hatályba.
Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző vállalkozásoknak élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A 2020. évi felügyeleti díj bevallásának határideje az élelmiszerlánc szereplők többségénél 2020. május 31. A járványhelyzetre tekintettel a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében azonban 2020. szeptember 30-ra módosult a határidő.
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében támogatást nyújt a munkáltató számára, ha a munkavállaló munkahelyének megőrzése céljából csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A támogatási kérelem eredetileg 2020. április 16-ától nyújtható be. A támogatás feltételei 2020. április 29. napjától módosultak, az igénylés feltételei kedvezőbbé váltak. Összeállítottuk – ellenőrzési listákkal kiegészítve – azt a gyakorlati útmutatót, amely segítséget nyújt a támogatásra való jogosultság megállapítása, valamint a támogatási kérelem kitöltése, illetve benyújtása során.
A klímaváltozással összefüggésben megváltozott körülmények miatt jelentősen átalakultak a munkafeltételek, egy sor munkáltatói kötelezettséget keletkeztetve. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó fokozottan figyelmeztet arra, hogy a munkáltatók legyenek felkészülve a munkavállalókat terhelő hőmérsékleti körülményekre és a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. Az alábbiakban a legfontosabb teendőket gyűjtöttük össze.
A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak, bejelentésükre, adózásukra - a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Már 1 milliárdos bevétel esetén is választható a kisvállalati adóalanyiság, és háromszorosára, vagyis 3 milliárd forintra nőtt az az összeg, amely felett megszűnik ez az adózási lehetőség.
December 12-én az Országgyűlés megszavazta a Munka Törvénykönyve módosítását - a bizottsági jelentések, valamint az összegző módosító javaslatok tárgyalását követően.