Van új a nap alatt – Mit kell tennie a munkáltatónak hőségriadó esetén?

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2019.08.07

Olvasási idő:


A klímaváltozással összefüggésben megváltozott körülmények miatt jelentősen átalakultak a munkafeltételek, egy sor munkáltatói kötelezettséget keletkeztetve. Az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó fokozottan figyelmeztet arra, hogy a munkáltatók legyenek felkészülve a munkavállalókat terhelő hőmérsékleti körülményekre és a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. Az alábbiakban a legfontosabb teendőket gyűjtöttük össze.

Demó

A rendkívüli meleg időjárás esetén a munkáltató legfontosabb kötelessége, hogy a hőségriadó esetére szükséges anyagokat és eszközöket – azok biztosítása érdekében – időben megrendelje, és azok folyamatos biztosítás érdekében a tárolásukra felkészüljön.

Naponta figyelemmel kell kísérni az ÁNTSZ hőségriadóval kapcsolatos közléseit (www.antsz.hu), illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat (https://m.met.hu) magas hőmérséklet riasztási jelentéseit. A munkáltatónak emellett a hőségriadó, ill. magas hőmérséklet riasztás esetén a fokozatoknak megfelelő szervezési intézkedéseket kell megtennie, beleértve az anyagok és eszközök biztosítását.

Az ÁNTSZ által meghatározott hőségriadó fokozatok:
1. fokozat – Figyelmeztető jelzés: (belső használatra, egészségügy, mentősök felé); a várható napi 25 °C-os vagy azt meghaladó középhőmérséklet esetén – ami az elhalálozásban kb. 15%-os növekedést valószínűsíti.
2. fokozat – Készültség jelzés: (tájékoztatás az egészségügy és a lakosság felé); amennyiben a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri (vagy meghaladja) a 25 °C-ot – ami kb. 15%-os növekedést okozhat a napi elhalálozásban. Alternatív feltétel: a várható napi középhőmérséklet legalább egy napra eléri a 27 °C-ot – ez kb. 30%-os napi elhalálozási növekedést jelenthet.
3. fokozat – Riadó jelzés: (tájékoztatás az egészségügy és a lakosság felé); amennyiben várhatóan legalább három egymást követő napon a napi középhőmérséklet eléri a 27 °C-ot – ez kb. ugyancsak 30%-os emelkedést okozhat a napi elhalálozásban.

Az Országos Meteorológia Szolgálat magas hőmérséklet riasztási fokozatai:
Sárga riasztás: Nagyobb területeken várható 33 °C-nál magasabb hőmérséklet.
Narancs riasztás: Nagyobb területeken várható 36 °C-nál magasabb hőmérséklet.
Piros riasztás: Nagyobb területeken várható 40 °C-nál magasabb hőmérséklet.

Munkáltatói teendők

Állandó/folyamatos intézkedések a hőségriadó és a magas hőmérséklet riasztások esetére
Amennyiben az ÁNTSZ hőségriasztást rendel el, a munkáltató a személyi biztonságot és az egészséget veszélyeztető kockázatok csökkentése, illetve megelőzése érdekében – az ÁNTSZ, illetve a vonatkozó rendelet (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről) által meghatározott intézkedéseken túlmenően – „A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának felhívása a hőségben végzett munka veszélyeivel kapcsolatban” (www.ommf.gov.hu) meghatározott intézkedéseket köteles megtenni, és a munkavállalók részére legalább a hivatkozott szabályozásokban, tájékoztatókban meghatározott ellátást köteles biztosítani.
Ezek a következők:
- Munkaszervezési intézkedéseket kell tenni a nagy melegben és a szabadtéri munkahelyeken a tűző napon történő munkavégzés időpontjainak lehetséges módosítására. A lehetőségek szerint olyan munkaszervezési intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a korábbi munkaidőkezdést, vagy a 11 óra utáni szabadtéren történő munkavégzést csökkentik.
- Szabadtéren tartós munkát végző munkavállalóknak közepesen nehéz fizikai munka esetén 30 °C-ot meghaladó, nehéz fizikai munka esetén 29 °C-ot meghaladó 11–16 óra közötti átlagos hőmérséklet esetén ez időszakra vonatkozóan óránként kell pihenőidőt biztosítani.
- Amennyiben az átlagos hőmérséklet az előző bekezdés szerinti határértéket meghaladja, pihenőidőt a Munkavédelmi Főosztály által kiadott felhívásban meghatározottak szerint kell biztosítani.
- Amennyiben lehetséges, klimatizált helyiségek, járművek igénybevételének lehetőségét kell biztosítani.
- Biztosítani kell, hogy a pihenőidőt lehetőleg a környezethez képest hűvösebb, árnyékos helyen, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott körülmények között töltsék el a munkavállalók. Ahol nem áll rendelkezésre a pihenőidő eltöltésére a környezethez képest hűvösebb, árnyékos hely, ott lehetőség szerint gondoskodjanak megfelelő árnyékolással (pl. sátorlapok alkalmazásával) ellátott hely kijelöléséről, megfelelő ülőalkalmassággal ellátva.
- 11–16 óra közötti időszakra – hőségriasztás esetén – rendkívüli munkavégzés nem rendelhető el, kivéve baleset, elemi csapás, súlyos kár megelőzése, elhárítása esetén.
- Szabadtéri munkavégzés esetén korlátozni kell a déli órákban, a tűző napon történő munkavégzést (munkaszervezési intézkedésekkel a pihenőidők biztosítása, árnyékban vagy fedett helyen munkáltatással, árnyék biztosításához szükséges eszközök kéznél tartásával, pl. ponyvák).
- A melegnek minősülő környezetben végzett munka időtartamára a munkavállalók részére igény szerinti mennyiségben, megfelelő hőmérsékletű védőitalt kell biztosítani a higiénés követelmények betartása mellett. (Ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani arc- és kézmosáshoz, borogatáshoz).
- A védőital megfelelő hőmérsékletének (14–16 °C) biztosítása hűtéssel, vagy hőszigetelt edényzettel (pl. termosz) történjen.
- Az esetlegesen szükségessé váló elsősegélynyújtás feltételeinek biztosítására a munkahelyi elsősegélynyújtó helyek kijelöléséről, az elsősegélynyújtás feltételeiről – különös tekintettel a hőségből adódó rosszullétekre –, valamint az ezekre vonatkozó tájékoztatásról gondoskodni kell. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy az esetlegesen előforduló panaszok (pl. fejfájás, szédülés, szemkáprázás, szomjúság, szapora szívverés) esetén a munkát azonnal hagyják abba, és keressék fel a pihenőhelyet, szükség esetén igényeljék az elsősegélynyújtást vagy az orvosi ellátást.
- A tartós hőhatás miatt a műszaki berendezések esetleges meghibásodásának fokozott ellenőrzése,
- A szabadtéren munkát végzők részére UV fényvédő krém és szalmakalap biztosítása szükséges.
- A tűzveszély fokozódása miatt az érintett munkavállalókat figyelmeztetni kell,
- A biztonságos munkavégzést nem veszélyeztető, könnyített ruházatban történő munkavégzést engedélyezni.

2. fokú hőségriadó riasztás és „Narancs” hőmérséklet riasztás kiegészítő intézkedések, illetve a 3. fokú hőségriadó riasztás és „Piros” hőmérséklet riasztás kiegészítő intézkedések

A másod- és harmadfokú hőségriasztás,valamint a nagyon erős (és ennél nagyobb) UV sugárzási szint esetén szabadtéri munkahelyeken (munkaterületen) a tűző napon folyamatosan csak baleset esetén szükséges munkákat, havária esetén a szükségessé váló tevékenységeket, hőterhelés által okozható meghibásodások kontrollálásához szükséges tevékenységet
szabad végezni.

A második és harmadik fokozatú hőségriasztás esetén szabadtéri munkahelyen (munkaterületen) 11.00 és 16.00. óra között, valamint hőségriasztástól függetlenül, ha a tényleges (pillanatnyi) hőmérséklet szabad téren a 35 °C-ot meghaladja,  az MSZ 14 399 szabvány szerinti technológiai utasításban meghatározott – technológiai – létszámnál kevesebb létszámmal nem szabad munkát végezni.

Elsősegély
Hőhullám esetén a következő – beavatkozást igénylő – egészségkárosodások fordulhatnak elő:
- Hőség-stressz: akkor kell számítani rá, ha a testhőmérséklet tartósan 38 °C fölé emelkedik. Járművezetésnél, nagy figyelmet igénylő munkánál a lehetséges következmény kockázata megnövekszik.
- Napszúrás: a szervezet reakciója a nagy melegre. Jelei: erős izzadás, gyengeségérzés, izomgörcsök, sápadtság, szédülés, hányinger hányás, ájulás jelentkezhet. Kezelése orvosi beavatkozást igényel, a jelenség észlelése esetén az érintett személyt a kockázatot jelentő környezetből azonnal el kell távolítani, a veszélyes tevékenységet nem szabad folytatni.
- Hőguta: akkor következik be, amikor a szervezet már egyáltalán nem tudja kontrollálni a testhőmérsékletet. A testhőmérséklet gyorsan emelkedik 39 oC feletti értékre, a test hőszabályozása nem működik (nem tud izzadással lehűlni). Következménye tartós egészségkárosodás, vagy halál is lehet. Az érintett személyt az expozíciós környezetből azonnal el kell távolítani, hőmérsékletének csökkentését – alkalmas módon – azonnal meg kell kezdeni, majd orvosi ellátásban kell részesíteni.

Szabadtéri munkavégzés esetén a készenlétben tartott elsősegélynyújtó felszerelést ki kell egészíteni a következőkkel:
- 1 db lázmérő; 
- legalább 2 db, vizes borogatásra alkalmas kendő;
- legalább 2 liter, vizes borogatásra felhasználható, ivóvíz minőségű víz.(Borogatásra alkalmas az ivóvízként vagy kézmosó vízként juttatott, nem az elsősegélynyújtó felszerelés részét képező víz is.)
Rosszullét, sérülés esetén az elsősegélynyújtásra vonatkozó alapszabályokat kell alkalmazni.

Ellenőrzés
A figyelemkoncentráció csökkenése, valamint a műszaki berendezések hőmérséklettől függő állapotváltozása, funkcionális alkalmasságuk figyelemmel kísérése céljából fokozottan ellenőrizni kell:
- a veszélyes munkafolyamatokat és a műszaki berendezéseket,
- műszaki berendezésekre vonatkozó szabályok betartását, illetve a követelmények érvényesülését,
- a védőital-ellátást,
- a munkahelyeken, illetve a járművekbe épített klímaberendezések karbantartását, funkcionális működését (a klímaberendezések karbantartását a berendezésre vonatkozó karbantartási utasítás szerinti gyakorisággal és műszaki tartalommal kell elvégezni),
- szervezési és egyéb intézkedések, feltételek rendelkezésre állását.

A fenti intelmek egy része nem munkavédelmi előírás, „csak” javaslat, mégis érdemes betartani, hiszen a munkavédelem lényege nem a bírság elkerülése, hanem a munkavállalók egészségének megőrzése.

Rácz Krisztián