Aszálykárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalók

Mucsi Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.08.16

Olvasási idő: 7 perc


A 2022-es év időjárása és a gazdasági környezet eddig nem igazán kedvezett a gazdálkodóknak. Érthető, ha jóval nagyobb az „érdeklődés” a kárenyhítéssel kapcsolatos szabályok, tudnivalók iránt. A rendkívül csapadékhiányos nyár az ország dél-keleti régióiban hosszabb ideje, de észak-nyugati irányban is egyre kiterjedtebben okozott soha nem látott kárt, elsősorban a kapás kultúrákban.

Demó

A Gazdálkodóknak az javasoljuk, hogy tájékozódásképpen a https://vizhiany.vizugy.hu/ webhelyen elérhető aszálytérképen, a „Készültségi szint” fedvény mellé pipát rakva nézzék meg pontosan, hogyan is áll térségükben az aszályhelyzet, amellett, hogy a kevésbé „szerencsés” Gazdák minden nap láthatják a földeken a végeredményt. 

Az aszálykár észlelését követően 15 napon belül szükséges bejelenteni az Államkincstár Elektronikus ügyintézési felületén. 

A bejelentést úgy kell időzíteni, hogy a bejelentést követően 15 napon belül a NÉBIH illetékes osztálya helyszíni szemlét tart minden esetben, és ha nem találja ott a bejelentett növénykultúrát arra alkalmas állapotban, hogy a mezőgazdasági káresemény okozta terméskiesés vizsgálható legyen, a kárenyhítési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja (tehát az aszálykárjelentés már nem adható be akkor, ha betakarítás után szembesül a gazdálkodó a jelentősen alacsonyabb hozammal). 

A szemle után határozatban értesítik a Gazdálkodót az elfogadott hozamcsökkenésről, ami azonban nem jelent automatikus kártérítést. A határozat szerint november 1-30. között kárenyhítő juttatás iránti kérelmet kell benyújtani. A kárenyhítő juttatás további nagyon fontos feltétele, hogy szeptember 15-ig a kárenyhítési hozzájárulás beérkezzen az Államkincstárhoz. Az erről szóló fizetési információkat július elején kézbesítette a hivatal mindenkinek, aki a kárenyhítési alapban kötelező vagy önkéntes tagsággal részt vesz. 

A kárenyhítő juttatásra való jogosultság és igénylés sem jelent kárkifizetést, mivel egy fix kerettel állnak szemben az adott gazdálkodási évben bejelentett káresemények. 

A novemberi kárenyhítő juttatás iránti kérelemben meghatározott összeg felére jogosult az a termelő, akinek nincs piaci biztosítása (díjtámogatott növénybiztosítása). A teljes hozamérték-csökkenés kifizetése csak lehetséges, ha biztosítással kombinált az öngondoskodás. Fontos kiemelni, az aszálykár-bejelentés nem jelent egyúttal vis maior kérelmet is. Akkor kell külön bejelentést tenni vis maior-ra hivatkozva, ha a mezőgazdasági káresemény nyomán nem tudja az adott táblán teljesíteni a minimum művelési feltételeket. A kárbejelentés kizárólag az adott növény hozamának alakulására vonatkozik, így ha van plusz kötelezettség a táblán/kultúrán (termeléshez kötött támogatás, AKG stb…), aminek nem felel meg a káresemény nyomán a tábla, azt mindenképpen külön vis maior bejelentésben kell jelezni.