2023-tól új szabályok szerint kell vezetni a permetezési naplót

Morva Tamás Dátum Legutoljára frissítve: 2023.02.09

Olvasási idő: 10 perc


Januártól a Nébih felületén kell vezetni az elektronikus permetezési naplót, mivel az elektronikus gazdálkodási napló (e-GN) rendszerébe integrálódik az elektronikus permetezési napló. A változás nyomán érdemes áttekinteni a növényvédelmi tevékenység 2023-as szabályait is.

Demó

Ahogyan azt a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szabályozza, a megfelelő felületen január 1-jétől a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodóknak naprakész nyilvántartást kell vezetniük a szántóföldi kultúrában végzett rovarölő szeres kezelésekről. Minden más esetben éves adatszolgáltatást ír elő a rendelet, melynek először a 2023-as kezelések összesítésével 2024. január 31-ig kell majd eleget tenniük az érintetteknek.
Január 1-jétől az elektronikus gazdálkodási napló felület a Nébih ügyfélprofil rendszerében elérhető el a KAÜ-s azonosítást követően. Az elektronikus permetezési napló kitöltéséhez készített útmutató már felkerült a Nébih oldalára, emellett közvetlenül a felületen a beviteli mezők mellett található információs gombok is segítik az ügyfeleket az adatrögzítésben.

Legális növényvédelmi tevékenység 2023-ban 

III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. Amint valaki III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel szolgáltatást végez, úgy legalább II. forgalmi kategóriájú engedéllyel szükséges rendelkeznie. II. forgalmi kategóriájú növényvédő szernek már a megvásárlásához is szükséges II. forgalmi kategóriájú engedély megléte. Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlása és felhasználása csak növényorvosi vény ellenében történhet meg. 

Mik is azok a forgalmi kategóriájú engedélyek?

A legegyszerűbb az I. forgalmi kategóriájú engedély megértése. Tulajdonképpen egyetemi végzettséggel rendelkező növényorvos, nagyon leegyszerűsítve, „fehér könyvvel” rendelkező szakember. A növényorvos a növényvédő szer fogalmi kategóriájától függetlenül jogosult bármilyen tevékenységre, szállítás, raktározás, árusítás, vagy akár felhasználás. 
A II. forgalmi kategóriájú engedély sajnos egy kicsit bonyolultabb. Két külön csoportra kell bontani. Az első csoport, aki II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel bármilyen tevékenységet folytathat – kiemelendő, hogy önállóan növényvédelmi szolgáltatást végezhet: növénytermesztő és növényvédelmi technikus; növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus; kertész és növényvédelmi technikus, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási technikus képesítésű [43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet]. 

A másik kategóriába tartoznak azok a II. forgalmi kategóriájú engedéllyel rendelkezők, akik növényvédelmi szolgáltatás kivételével II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szereket forgalmazhatnak, vásárolhatnak, szállíthatnak, raktározhatnak és felhasználhatnak. Ebbe a kategóriába a következő végzettséggel rendelkezők tartoznak.
„b) növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkezik,
c) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett, vagy
d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöltötte, és a miniszter által meghatározott növényvédelmi alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tett,
e) a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatos szakképesítés, amennyiben a képzettséget tanúsító bizonyítványt, illetve oklevelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismerték vagy honosították.” [43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet]
Akik az utóbbi kategóriába tartoznak, és szeretnének növényvédelmi szolgáltatást végezni II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel, azoknak is szükséges növényvédelmi szakirányítóval szerződésben állniuk. Mindezeken túl mindkét II. forgalmi kategóriájú engedéllyel rendelkező csoportnak, ha I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel szeretnének bármilyen tevékenységet folytatni azt csak szakirányító felügyelete és felelőssége mellett jogosultak megtenni. 

Összegezve, ha valaki nem az első csoportba leírt végzettsége alapján szerezte meg a „zöld könyvét”, akkor ő növényvédelmi szolgáltatást csak szakirányító felügyelete mellett folytathat. 

Hogyan lehetek kapcsolatban szakirányítóval?

Ennek is két módja van. Az egyik az egyszerűbb: vagy saját magunk vagyunk „növényorvos”, vagy cégünk alkalmazásában van ilyen végzettséggel rendelkező személy. Ezt a kategóriát nevezik úgy, hogy „saját jogán” végzi a növényvédelmi tevékenységet. A másik út, hogy szerződéses jogviszonyba kerülünk egy növényorvossal. Amit tudni kell, hogy mindkét jogviszonyt az egységes kérelemben fel kell tüntetnünk, tábla szinten, ennek elmaradása az egységes kérelmekre joghatással nincs, de növényvédelmi hatósági eljárást vonhat maga után. Ha a szerződéses jogviszonyt választjuk egy-két dologra érdemes odafigyelni. A szerződés időtartama minimum a vegetációs időszakot jelenti, tehát az elővetemény elvetésétől a főnövény betakarításáig. A második, hogy egy területre csak egy növényorvossal lehet szerződésünk. 

Most már sikerült odáig eljutnunk, hogy jogszerűen megvásároltuk a növényvédő szerünket és boldogan elindulhatunk az autónkhoz. A jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt embert, állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szállítani tilos. Egyéb árut kizárólag olyan módon lehet szállítani, hogy a növényvédő szerrel ne érintkezhessen. Valamint már a növényvédő szerek szállításánál is a munkavédelmi szempontból legveszélyesebb készítménynek megfelelő védőeszközt biztosítani szükséges.

Növényvédő szerek tárolása

Ha sikeresen hazaszállítottuk a növényvédő szerünket és azt nem azonnal használjuk fel, akkor azt tárolnunk szükséges. A raktározásnak műszaki és biztonsági feltételei vannak. „A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy növényvédő szert emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől elkülönítve, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen és módon, tűz- és robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon tárolhat úgy, hogy szennyeződés esetén a környezet maradéktalan tisztítása biztosítható legyen.” [43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet] Amennyiben viszont csak egy napra szükséges tárolnunk a növényvédő szert, akkor elegendő egy alkalmi raktárban, eredeti zárt csomagolásban raktároznunk. Nagyon lényeges, hogy minden esetben biztosítani kell azt, hogy a tárolt anyag semmilyen formában ne kerüljön kapcsolatba a talajvízzel. A tároláshoz hozzátartozik, hogy nyilvántartási kötelezettségünk is keletkezik a növényvédő szer vásárlásával. Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek minden egyes tételéről naprakész nyilvántartást kell vezetnünk, míg a II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek esetében, ha azok meghaladják a 25 kilogrammot. 

A növényvédő szer kijuttatása

Ha már idáig eljutottunk, következhet a növényvédő szer kijuttatása. Itt nagyon fontos az egyes növényvédő szerek engedély okiratában leírtak betartása. Különösen fontos a védőeszközök biztosítása, ami elsősorban a munkáltató feladata, másodsorban a munkavállalóé.  Szintén kiemelten fontos, hogy a kijuttató eszközünknek is megfelelőnek kell lennie. A növényvédelmi gépeket időszakos műszaki felülvizsgálaton kell felmérni, és ennek a vizsgálatnak a sikerességéről egy tanúsító matricával kell rendelkeznie a növényvédelmi gépünknek. És akkor jöhet talán a legnagyobb port kavart kötelezettségünk, a növényvédelmi kezelések nyilvántartásának kötelezettsége.

Nyilvántartási kötelezettség

Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről permetezési naplót kell vezetni a munkavégzést követő 24 órán belül. Ez kétféleképpen történhet meg. Az egyik módszer, hogy a NÉBIH elektronikus felületén feltöltjük a kezeléseket, a másik lehetőség, hogy papír alapon vezetjük ezt a naplót. Az egészben az újdonság annyi, hogy minden termelőnek az adott évi permetezési naplóját a következő év január 31-ig a NÉBIH elektronikus felületére kötelező feltöltenie. Ez első ilyen kötelező feltöltés, melyet 2024. január 31-ig kell megtennünk. Ez alól kivételt azon gazdálkodók képeznek, akik 10 hektárnál nagyobb területen termesztenek szántóföldi növénykultúrát. Ezen gazdálkodóknak a rovarölős kezeléseit ide értve, a rovarölős csávázóanyaggal kezelt vetőmag vetését is, 24 órán belül a NÉBIH elektronikus felületére fel kell tölteniük. Szem előtt kell tartani, hogy ettől e gazdálkodóknak az egyéb növényvédelmi kezeléseit is fel kell majd tölteniük, legkésőbb a következő év január 31-ig. 

Hangsúlyozottan hívjuk fel tehát a figyelmet, hogy miden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki részt vesz valamilyen támogatásban, kötelező lesz az online permetezési napló vezetése azzal a kitétellel, hogy a 10 hektárt meghaladó szántóföldi gazdálkodóknak a rovarölős kezeléseit 24 órán belül kell elektronikusan rögzíteniük a NÉBIH felületén.