Termőföld átruházása tulajdonostársnak: biztosan adómentes

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2019.09.19

Olvasási idő:


A személyi jövedelemadó törvény (Szja törvény) vonatkozó szabályai szerint amikor közös tulajdonban levő földterületből egy másik tulajdonostárs részére értékesítettek tulajdoni hányadot előfordulhatott, hogy az értékesítés után személyi jövedelemadót kell fizetni. Ezt a helyzetet „tisztázta” a nyártól hatályos új szabály.

Az Szja törvény hatályos rendelkezése alapján nem tekinthető birtok-összevonási célú értékesítésnek az az eset, amikor közös tulajdonban levő földterületből valamely tulajdonostárs értékesít egy másik tulajdonostárs részére tulajdoni hányadot. Ebben az esetben az ingatlanértékesítésre (termőföld értékesítésre) vonatkozó egyéb szabályok szerint kell megállapítani az adókötelezettséget, és előfordulhat, hogy az értékesítés után személyi jövedelemadót kell fizetni. 

 
 

A termőföldek tulajdonosi helyzetének „tisztulása” érdekében az Szja törvény adómentesnek minősíti azt az esetet, amikor osztatlan közös tulajdonban levő földterület értékesítése esetén az átruházás tulajdonostárs részére történik.

Lásd: Szja törvény 1. számú melléklet 9.5.1 pont d) alpontja, 98. § (5) bekezdés
Hatályos: 2019. július 24. napjától, de 2019. január 1. napjától alkalmazható.