Jogkövető szerkesztőség

Jogkövető szerkesztőség

szakértők


A Menedzser Praxis a legnagyobb hazai tulajdonú szakmai információszolgáltatóként folyamatosan dolgozik azon, hogy könnyen – nem egyszer ingyenesen – hozzáférhető rendezvényekkel, kiadványokkal és segédanyagokkal segítse az adózók és adózási szakemberek eligazodását a nehezen áttekinthető szabályrendszerben. 

Tudástárainkban mintegy 3000 iratminta és egyéb dokumentum segíti az ügyfelek tájékozódását, kiegészülve a személyes és személyre szabott tanácsadás és iratminta revízió lehetőségeivel.

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

A szakértő által szemlézett minták

Ügyvédi megbízási szerződés-SZMSZ szerkesztésre
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:15:48
Letöltés
Haszonbérleti szerződés (előhaszonbérleti jog nélkül)
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 12:29:10
Letöltés
Földmérési és térképészeti adatok igénylése (nyomtatvány)
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:22:13
Letöltés
Térképmásolat megrendelő (nyomtatvány)
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:23:56
Letöltés
Földműveskénti nyilvántartásba vételi kérelem (nyomtatvány)
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:19:46
Letöltés
Ügyvédi megbízási szerződés
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:14:18
Letöltés
Ügyvédi megbízási szerződés (sikerdíjas)
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:14:41
Letöltés
Ügyvédi megbízási szerződés (tartós havidíjas)
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:15:05
Letöltés
Ügyvédi megbízási szerződés (tartós óradíjas)
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:15:28
Letöltés
1. számú pótlap földhasználat bejelentési adatlaphoz
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:09:23
Letöltés
2. számú pótlap földhasználat bejelentési adatlaphoz
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:12:58
Letöltés
1v számú pótlap földhasználat bejelentési adatlaphoz
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:16:39
Letöltés
Földhasználat bejelentési adatlap
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:21:50
Letöltés
Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:27:46
Letöltés
Földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:30:12
Letöltés
Földhasználati törlés-bejelentési adatlap
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:32:00
Letöltés
Földhasználati változás-bejelentési adatlap
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 14:34:06
Letöltés
2a pótlap adásvételi szerződéshez
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 15:10:48
Letöltés
2b pótlap haszonbérleti szerződéshez
Utoljára módosítva: 2023. 04. 12. 16:00:17
Letöltés
Adásvételi szerződés közzétételi kérelem
Utoljára módosítva: 2023. 04. 13. 11:06:10
Letöltés
Haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:17:34
Kérelem a tulajdoni lapba történő betekintés iránt
Utoljára módosítva: 2023. 04. 14. 10:20:30
Letöltés
Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I.
Utoljára módosítva: 2023. 04. 14. 13:37:08
Letöltés
Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.
Utoljára módosítva: 2023. 05. 20. 17:17:11
Iratmásolat megrendelő
Utoljára módosítva: 2023. 04. 14. 13:54:19
Letöltés
Kérelem tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránt
Utoljára módosítva: 2023. 04. 14. 14:09:21
Letöltés

Válogatott cikkei

Minden technikai jellegű akadály elhárult a Gazdálkodási Napló elektronikus vagy papírformában történő naprakész vezetése elől, mivel a A Nébih az Egységes Kérelemben megadott területi adatokat is feltöltötte az eGN rendszerbe, megkönnyítve az elektronikus napló kitöltését. Egyúttal a 2024-es napló is megnyílik annak érdekében, hogy már rögzíteni lehessen az őszi vetésű növények érdekében végzett műveleteket.
Az őstermelők és őstermelők családi gazdasága kapcsán megnyílt az elektronikus ügyintézés lehetősége. Ezzel már nemcsak személyesen és postai úton intézhetők az őstermelői és őstermelők családi gazdasága nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is.
Július 1-étől lépnek hatályba a hegyközségi törvény módosításának főbb változásai. A módosítás bevezeti a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát, emellett egyszerűsödik a hegyközségi járulék alapjának számítása, valamint egységesítik a hegyközségek járulékbevételi szabályait.
Júliustól várható a Magyar Államkincstártól (MÁK) a Területi Monitoring Rendszer (TMR) végzések kiküldése. Mi is az a TMR? És mit kell tennünk ezzel kapcsolatban?
Újabb állami földterületek, ezúttal a 10 hektár térmértéket meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdálkodókhoz. Az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdaságokat és a helyi termelők földhöz juttatását támogatja.
2023. január 1-jétől új szabályok léptek életbe az iparűzési adó alap egyszerűsített megállapítása terén. Ez azért fontos, mert az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelők számára jóval kedvezőbb, ha az adó alapját az iparűzési adó alap egyszerűsített módszerével állapítják meg. Az iparűzési adó alap egyszerűsített megállapítása során ugyanakkor számos új kérdés is felmerül, melyre tekintettel a Kamara egyeztetést kezdeményezett az illetékes minisztériummal.
Ebben az évben nem kell vízszolgáltatási díjat fizetni öntözéskor. A háború okozta nehéz gazdasági helyzet, az energia- és az inputanyagárak soha nem látott emelkedése már önmagában indokolják a döntést. A legfőbb ok erre a megelőlegezett segítségre azonban a tavaly nyári történelmi vízhiány, amely az elmúlt 100 év legnagyobb, mintegy 1000 milliárd forintos aszálykárát okozta.
Az ültetésre szánt növények – köztük a lágy és fás szárú dísznövények, számos erdészeti faj, valamint a zöldségpalánták – távértékesítése esetén kötelező a növényútlevél. Miért fontos és mit tartalmaz ez a dokumentum?
Egy 2022. év végén elfogadott törvénymódosítás új módszert vezet be a termőföld adásvételi szerződések kamarai vizsgálatának szempontrendszerében az ellenérték vizsgálatakor. A módosítással 2023. május 1-je után a föld vételárának vizsgálatakor az eddigi ún. hozamszámítás módszerét felváltja a helyben szokásos átlagos forgalmi értékkel való összehasonlítás módszere.
Megjelent és letölthető a 2023. évre vonatkozó gazdálkodási napló vezetésére rendszeresített formanyomtatvány.
Az Áfa-törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet végző áfaalany e tevékenysége után különös adózási mód szerint, kompenzációs rendszerben adózik, ha az Áfa törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A lehetőség részleteiről adott ki tájékoztatást a Kamara.
A 2023. március 30. napján lép életbe az OTÉK módosítása, amely a tanya fogalmát és beépíthetőségének szabályait értelmezi és határozza meg újra.
A mezőgazdaságot sújtó, szélsőségesebbé vált időjárás miatt érdemes mezőgazdasági biztosításokat kötni a termelést nehezítő kockázatok kezelésére, amelyhez az idei esztendőben is az egységes kérelem keretében igényelhetnek a gazdálkodók támogatást. Az Agrárminisztérium javasolja, hogy a gazdálkodók vegyék igénybe a támogatási lehetőséggel összekötött mezőgazdasági biztosítást.
Március 14-től rendelte el az országos tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Az ellenőrök, többek között, fokozottan vizsgálják majd a tojás és az édesipari termékek forgalmazását, míg a Nébih laboratóriumában sonkákat, hidegkonyhai készítményeket, valamint tojásfestékeket vizsgálnak.
Megjelent az építési és közlekedési miniszter új rendelete, ami a járműkategóriák megnevezését, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálását, illetve a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyását is érinti. Több jármű-kategória, így a mezőgazdasági gépek, is bekerültek az időszakos vizsgálatra kötelezettek körébe.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelzésének is köszönhetően megszűnt az exportra értékesítő, belföldön NETA-köteles terméket előállító élelmiszeripari vállalkozások népegészségügyi termékadó fizetési kötelezettsége. Ezáltal a magyarországi feldolgozók nem lesznek a külpiacokon versenyhátrányban a külföldi cégekkel szemben.
Az Szja. törvény változása nyomán életbe lép új szabály már csak a személyi jövedelemadó megállapítása szempontjából szabja feltételül ugyanazon adózási mód alkalmazását, így az őstermelők családi gazdasága esetén már nem feltétel az azonos áfa jogállás.
Az MNB felmérése alapján a jogosult mezőgazdasági vállalkozások, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és őstermelők hitelállományának negyede élvezi az augusztusban meghirdetett agrár moratórium védőhálóját. A fizetési stop jövő év végéig ad haladékot az agrárhitelek tőke-, kamat- és díjtartozásainak törlesztésére.
A 2022. kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet 2022. november 30-ig azon károsultak nyújthatják be, akik a 2022. évi kárenyhítési időszakban bejelentették kárigényüket.
Az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs döntésének megfelelően rendkívüli mezőgazdasági kamattámogatási program indul az állattartók és az aszály következtében kárt szenvedett mezőgazdasági termelők forgóeszköz-finanszírozásának megkönnyítésére 14 százalékpont kamattámogatással.
Az aszályra, illetve a szomszédságunkban dúló háború miatt kialakult energiaválságra és gazdasági helyzetre tekintettel idén 1 milliárd, jövőre pedig várhatóan további 2-2,5 milliárd forint értékben nyújt tagdíjkedvezményt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
Adategyeztetésre kéri a baromfitartókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azzal a céllal, hogy a nemrég megjelent, új baromfi állatjóléti támogatás minden gazda számára elérhető segítséget jelentsen. Az adategyeztetés elsősorban a TIR-ben korábban rögzített információk ellenőrzését szolgálja, illetve az esetlegesen már elavult adatok frissítésére irányul.
Támogató szemlékkel segíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a permeteződrónos növényvédelmi szolgáltatók jogszabályoknak megfelelő feladatvégzését. A nemrégi-ben indult ellenőrzések során a hatóság mindenekelőtt a jogszerűség érdekében elvárt feltételekről tájékoztatja a szolgáltatókat. Emellett felméri, hogy milyen tipikus hibák és hiányosságok fordulnak elő, illetve mely területeken igénylik az alaposabb hatósági tájékoztatást és segítségnyújtást.
A Kormány az elmúlt napokban számos további adózási könnyítést ígért a vállalkozásoknak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében. Mindenki türelmetlenül várta a bejelentett intézkedéseket, amelyek végre megjelentek a Magyar Közlöny 2020. április 21-i számában. Lássuk a legújabb adózási könnyítéseket!
A személyi jövedelemadó törvény (Szja törvény) vonatkozó szabályai szerint amikor közös tulajdonban levő földterületből egy másik tulajdonostárs részére értékesítettek tulajdoni hányadot előfordulhatott, hogy az értékesítés után személyi jövedelemadót kell fizetni. Ezt a helyzetet „tisztázta” a nyártól hatályos új szabály.