Friss hírek a rendkívüli mezőgazdasági kamattámogatásról

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.11.06

Olvasási idő: 6 perc


Az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs döntésének megfelelően rendkívüli mezőgazdasági kamattámogatási program indul az állattartók és az aszály következtében kárt szenvedett mezőgazdasági termelők forgóeszköz-finanszírozásának megkönnyítésére 14 százalékpont kamattámogatással.

Demó

Hamarosan elérhetővé válik a mezőgazdasági termelők számára az Agrár Széchenyi Kártya Folyó-számlahitel Konstrukció keretében a rendkívül kedvezményes kamatozású, szabad felhasználású forgóeszköz hitel a KAVOSZ Zrt. által működtetett regisztráló irodákban, illetve a forgalmazó ban-koknál. A kedvezményes folyószámlahitel konstrukciót az igazoltan aszálykárt szenvedett növény-termesztő és a Tenyésztési Információs Rendszerben regisztrált állattartó (beleértve a halgazdálko-dókat) vállalkozások igényelhetik.

A hitelfelvevők által fizetendő kamat, az Agrárminisztérium által nyújtott kiemelt, legfeljebb 14 százalékpont/év kamattámogatásnak köszönhetően jelentősen a piaci kamatok szintje alatt lesz. A hitel akár 3 éves futamidővel is felvehető, lehetőséget biztosítva ezzel a likviditási- és jövedelmező-ségi problémák kigazdálkodásához. Az Agrárminisztérium által nyújtott kiemelt támogatás a hatá-lyos támogatási jogszabály szerint a 2022. december 31-ig hatályba lépett új hitelek esetében vehető igénybe, a hitelkiváltásra az Agrár Széchenyi Kártya üzletszabályzata szerint van lehetőség.

Fontos információ, hogy a kamattámogatás uniós támogatási jogalapjának időközben ismertté vált, várható meghosszabbodása lehetővé fogja tenni, hogy az Agrárminisztérium egy későbbi rende-letmódosítással a támogatás alapjául szolgáló hitelek hatályba lépési határidejét a jelenlegi ter-vek szerint 2023. március 31-ig meghosszabbítsa. A kiemelt kamattámogatás elsődlegesen az uk-rán válság kapcsán bevezetett átmeneti krízistámogatási jogcímen, annak feltételei hiányában csekély összegű támogatási jogcímen nyújtható.
A kamattámogatás alapjául szolgáló, az ukrán válság kapcsán bevezetett uniós támogatási jogcím a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan jelenleg 62.000 euróban meghatározott keretösszege - az euró-forint árfolyam függvényében - mintegy 60-65 millió forint 3 éves futamidejű hitel felvételét teszi lehetővé ekkora kamattámogatással. Reálisan számolunk azzal ugyanakkor, hogy az időbeli meghosszabbítás mellett jelentősen megemelkedik a nyújtható támogatási keretösszeg, amely jelen-tősen magasabb összegű, kiemelt kamattámogatású hitelek felvételi lehetőségét jelenti majd a gaz-dálkodók számára.

A hitelkérelmeket (igénylőlapot) az eddigiekhez hasonlóan a KAVOSZ Zrt. által működtetett regisztráló irodákban lehet benyújtani. 

A hitelkérelmekhez az aszálykár igazolása a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak az aszálykárra vonatkozó igazolásának, míg az állattartói minőség igazolása az igénylőlap benyújtását megelőző fél évnél nem régebbi kiállítási dátumú, a TIR-ben elérhető, 1350 számú Tenyészet Igazoló Lap másolati példányának és a kérelem benyújtásakor az azon szereplő adatok a valóságnak történő megfeleléséről szóló nyilatkozatnak a benyújtásával történik.
Az Agrárminisztérium szándéka szerint ez a rendkívül kedvezményes hitelkonstrukció hozzájárul a mezőgazdasági termelőket idei évben ért nehézségek kezeléséhez és a termelés megnövekedett for-góeszközigényének hatékony finanszírozásához, ezzel végső soron az élelmezésbiztonság megőrzé-séhez.

(Agrárminisztérium Sajtóiroda)