Elektronikus ügyintézés őstermelői és ŐCSG nyilvántartási ügyekben

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.31

Olvasási idő: 6 perc


Az őstermelők és őstermelők családi gazdasága kapcsán megnyílt az elektronikus ügyintézés lehetősége. Ezzel már nemcsak személyesen és postai úton intézhetők az őstermelői és őstermelők családi gazdasága nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is.

Demó

Az Agrárkamara az őstermelői nyilvántartási rendszer üzemeltetőjével, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (a továbbiakban: Nébih) közösen alakította ki az új elektronikus ügyintézési felületet.

Az őstermelők és őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vételére, a nyilvántartásban szereplő adatok módosítására, vagy a nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó elektronikus kérelmek elérhetőek a NAK honlapjáról úgy, hogy az E-Ügyintézés gombra kattintással kiválasztható az „Őstermelői/ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyek” ügytípus.
Az ügytípus kiválasztását követően a rendszer automatikusan betölti a Nébih Ügykatalógus felületét, ahol a „Tovább az e-ügyintézéshez” elnevezésű linkre kattintva elérhető az ügyfélkapun történő bejelentkezés lehetősége.
Az ügyfélkapun történő azonosítást követően a felület ismét a Nébih Ügykatalógusához navigál, ahol az Ügyintézés fő menüpont kiválasztását követően az alábbi alpontok bármelyikével elérhető a nyilvántartásba vétel/adatmódosítás/nyilvántartásból történő törlés elektronikus ügyintézési felülete:

  • Földművelésügy/Őstermelő/Őstermelői tevékenység regisztrációja
  • Földművelésügy/Családi gazdálkodás/Őstermelők családi gazdasága tevékenység regisztrációja

Felhívjuk a figyelmet, hogy az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vételét őstermelői jogviszonnyal már rendelkező, őstermelők családi gazdaságának tagjai által megkötött ŐCSG alapító szerződésben megnevezett képviselő kérelmezheti. Az e-kérelem benyújtásakor is az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

  • ŐCSG alapító szerződés,
  • tagok hozzátartozói kapcsolatát igazoló iratok.

Az elektronikus ügyintézés során a tagok hozzátartozói kapcsolatainak igazolásául az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumok másolatát kell csatolni az elektronikus űrlapon:

Szintén az ŐCSG szerződésben megnevezett képviselő kezdeményezheti elektronikus úton az ŐCSG nyilvántartásban szereplő adatok módosítását, valamint az ŐCSG megszüntetését.
Amennyiben az ŐCSG-ből családtag törlésre kerül, úgy az ŐCSG módosító kérelemhez kérjük csatolja

  • ha az ŐCSG szerződés/módosító szerződés a tag kilépéséről rendelkezik, akkor a kilépő tag aláírását tartalmazó szerződést, vagy
  • ha a szerződés nem rendelkezik a tag kilépéséről, a kilépő tag azon nyilatkozatát, miszerint közös megegyezéssel kilép az adott ŐCSG-ből.

Ha az ŐCSG-ből kilépő tag önállóan őstermelői tevékenységet már nem kíván folytatni, akkor az egyéni őstermelői tevékenységét is meg kell szüntetni tekintettel arra, hogy az ŐCSG tagjai személyükben mezőgazdasági őstermelők. Az őstermelő egyéni őstermelői jogviszonyának törlését, az ŐCSG-ből történő kiléptetését követően az őstermelő kezdeményezheti elektronikus/postai/személyes úton.

(NemzetiAgrárgazdasági Kamara)