Mit tehet, ha TMR végzést kapott?

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.18

Olvasási idő: 4 perc


Júliustól várható a Magyar Államkincstártól (MÁK) a Területi Monitoring Rendszer (TMR) végzések kiküldése. Mi is az a TMR? És mit kell tennünk ezzel kapcsolatban?

Demó

Az alkalmazott mezőgazdasági tevékenységek és gyakorlatok mezőgazdasági területeken történő rendszeres és módszeres megfigyelésének, nyomon követésének és értékelésének eljárása a Copernicus Sentinel műholdadatok vagy más, legalább ezzel egyenértékű adatok segítségével. A mezőgazdaság szempontjából releváns műholdak 5-6 napos visszatéréssel dolgoznak.

Mire terjed ki ellenőrzés 2023-ban?

  • a mezőgazdasági területen jelenlevő, nem támogatható területi elemek nyomon követésére, különösen tekintettel a mesterséges felszínborítású elemekre; (pl.: autópálya, csarnok, bánya, földmunkák stb.)
  • a nem támogatható földhasználat jelenlétére, különös tekintettel arra, ha a bejelentett tábla területén nem egy, hanem több növénykultúra vagy keverék termesztése zajlik;
  • a bejelentett táblán termesztett növénykultúra azonosítására;
  • a gyomok és nemkívánatos fás szárú növények mezőgazdasági területen történő megjelenésének nyomon követésére;
  • a túllegeltetés azonosítására.

Ez azt jelenti, hogy a TMR által felfedett, potenciális meg nem felelésekről a Kincstár – akár kérelmezési évenként több alkalommal is, amennyiben a potenciális meg nem felelés nem oldódik fel – végzésben értesíti a gazdát.

Mi a teendő, ha ilyen TMR végzést kap?

  1. Az Egységes Kérelem kijavítását, illetve részleges vagy teljes visszavonását meg lehet tenni. Ez a javítás vagy visszavonás főszabály szerint nem jár semmilyen szankcióval (kivéve bizonyos eseteket főleg, amikor a kérelmet helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálja a Kincstár).
  2. A TMR által feltárt tényállás tisztázása érdekében a gazdának lehetősége van georeferált kép beküldésére a mobilGazda alkalmazáson keresztül.

 A kép elkészítésének részleteiről a végzés ad részletes tájékoztatást. A tényállás tisztázásának szempontjából, a mobilGazda alkalmazáson keresztül beküldött képek és a helyszíni ellenőrzésen vagy szemlén felvett adatok egymásnak való ellentmondása esetén a helyszíni ellenőrzés vagy szemle adatai az irányadók. A mobilGazda alkalmazás kezeli a Kincstárhoz beadott meghatalmazásokat is, ami azt jelenti, hogy nem csak a kérelmek beadásában, hanem a georeferált képek elkészítésében is a gazda segítségére lehet a meghatalmazottja.

A fényképkészítéshez a MÁK által készített, a youtube-on megtalálható videó is segítséget nyújthat.

(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)