A mezőgazdasági gépekre is vonatkozik a műszaki vizsgáztatás változása

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.02.05

Olvasási idő: 6 perc


Megjelent az építési és közlekedési miniszter új rendelete, ami a járműkategóriák megnevezését, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálását, illetve a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyását is érinti. Több jármű-kategória, így a mezőgazdasági gépek, is bekerültek az időszakos vizsgálatra kötelezettek körébe.

Demó

Módosult a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet, ennek részeként módosult a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet is, ami kimondja, hogy a jövőben a T4.1b, a T4.2b és a T4.3b jármű-kategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál (traktor) és a  T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b jármű-kategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy 

  • új jármű esetében négy évben,
  • használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, 
  • három naptári éven túl két évben

kell meghatározni az időszakos vizsgálat határidejét.

Ugyanez az OT betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű járműnél, valamint a T1, T1a, T2, T2a, T3, T3a, T4, T4.1a, T4.2a, T4.3a járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag ehhez tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt év. Mindez több, bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Ezzel egyidejűleg módosult a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendelet is, hatálya ezentúl kiterjed a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b kategóriába sorolt járművekre is.

Fontos változás, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki:

  • a muzeális jellegű gépjárműre,
  • a kizárólag belföldön üzemben tartott T5, T1b, T2b, T3b, T4b, T4.1b, T4.2b, T4.3b kategóriába tartozó gépjárműre,
  • az 1980. január 1. előtt első alkalommal forgalomba helyezett dízelmotorral meghajtott gépjárműre,
  • valamint az 5E, 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárműre.

A módosítás január 25-én lépett hatályba.