Módosult a hegyközségi törvény

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.07.09

Olvasási idő: 3 perc


Július 1-étől lépnek hatályba a hegyközségi törvény módosításának főbb változásai. A módosítás bevezeti a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát, emellett egyszerűsödik a hegyközségi járulék alapjának számítása, valamint egységesítik a hegyközségek járulékbevételi szabályait.

Demó

A kihirdetésre került egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló 2023. évi XLIV.  törvény 128. §-141. §-a módosítja a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvényt (Hktv.), amely módosítások jelentős része 2023. július 1-jén lép hatályba.

A módosítás bevezeti a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát és ezzel pontosítja a nem hegyközségi tagként tevékenykedő szereplők esetében is a származási bizonyítvány igénylésre vonatkozó kötelezettséget: valamennyi boralapú vagy szőlő alapú terméket előállító termelő köteles származási bizonyítvány kikérni a szőlő és a bor eredetének igazolására,
Kiterjesztik a HNT elnökének hatáskörét az összeolvadásra, illetve beolvadásra kötelezett hegyközségek esetében. A hegyközségek működése érdekében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke kezdeményezi a törvényszéknél a hegyközségnek az azonos borvidéken fekvő, területileg szomszédos legnagyobb hegyközségbe való beolvadását, ha az érintett hegyközségek az előírt határidőig nem döntöttek a beolvadásról vagy az átvételről,
Egyszerűsödik a hegyközségi járulék alapjának számítását. A törvény pontosítja, hogy a hegyközség közgyűlése – 2024. január 1-jétől – a járulék mértékét a hegyközség illetékességi területén tagként vagy nyilvántartott adatszolgáltatóként végzett tevékenységek szerint, a hegybíró által nyilvántartott művelt szőlőültetvény területe, a megtermelt szőlő mennyisége, a felvásárolt szőlőmennyiség és a felvásárolt borászati termék mennyisége alapján állapítja meg,
Az új szabályozás egységesíti és javítja a hegyközségek járulékbevételi szabályait, tovább egyértelműen szabályozza, hogy a szakmaközi járuléktartozás – hasonlóan a hegyközségi járuléktartozáshoz – adók módjára behajtható és végrehajtandó köztartozásnak minősül. A rendelkezés abból a szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy más ágazatokban működő szakmaközi szervezetektől eltérően, a NÉBIH mellett a hegyközségi szervezetnek is jogköröket biztosít a szakmaközi járuléktartozás behajtásához: a hegybíró a származási bizonyítvány, a főtitkár a pályázati igazolások kiadásának módosított eljárásendjét köteles alkalmazni járuléktartozás esetén.
Ennek keretében a szabályozás előírja, hogy az ötéves választási ciklusból fennmaradó időtartamra vonatkozóan új tisztségviselőt kell választani a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet hegyközségi tag tisztségviselővé választott képviselője esetében, ha megszűnik a képviselt szervezettel fennálló jogviszonya vagy a képviselői megbízása visszavonása kerül.

Módosítja a hegybírókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat (a módosított rendelkezés 2024. január 1-jén lép hatályba) és lehetővé teszi, hogy hegyközségi szervezet, valamint annak testületi szerve – a közgyűlés kivételével – elektronikus eszköz útján is tanácskozhat és meghozhatja a döntéseit.
 
(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)