Adategyeztetési felhívás az új baromfi állatjóléti támogatás kapcsán

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.10.27

Olvasási idő: 10 perc


Adategyeztetésre kéri a baromfitartókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azzal a céllal, hogy a nemrég megjelent, új baromfi állatjóléti támogatás minden gazda számára elérhető segítséget jelentsen. Az adategyeztetés elsősorban a TIR-ben korábban rögzített információk ellenőrzését szolgálja, illetve az esetlegesen már elavult adatok frissítésére irányul.

Demó

A 2022. október 12-én megjelent VP3-14.1.4-22. kódszámú „Baromfi állatjóléti támogatás” felhívással Magyarország Kormánya vissza nem térítendő támogatásban részesíti azon baromfitartókat, akik az állatok jólétét szolgáló hatályos tartási és takarmányozási előírásokon túlmutató – a pályázati felhívásban meghatározott – kötelezettségeket vállalnak.

A felhívás egyik kiemelkedő, A) jelzésű célterülete az előírtnál nagyobb férőhely biztosítása az álla-tok számára. A kifizető ügynökség (Magyar Államkincstár) a fenti feltétel teljesülését a Baromfi Termék Tanács által igazolt maximálisan tartható állatlétszám, a Baromfi Információs Rendszerbe bejelentett szállítási adatok és a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott tenyésze-tekhez tartozó kapacitás adatok alapján fogja ellenőrizni. 
Annak érdekében, hogy a TIR-ben nyilvántartott, esetlegesen már elavult vagy hiányos kapacitás adatok ne befolyásolják hátrányosan a kérelmek elbírálását, a Nébih arra kéri a baromfitartókat, hogy saját érdekükben előre ellenőrizzék, és szükség esetén frissítsék a TIR-ben szereplő adataikat! 
Fontos, hogy az adatbejelentést vagy adatmódosítást a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kell megtenni, annak érdekében, hogy a benyújtás pillanatában már helyes kapacitás adatokat tartal-mazzon a nyilvántartás!

A kapacitás adatok bejelentésével, ill. módosításával kapcsolatban az alábbiakra hívják fel a figyelmet

- Baromfitartó tenyészetek esetén a TIR-ben megadható kapacitás adatok az istálló hasznos m2, a kifutó/karám hasznos m2 és a ketrec hasznos m2. 
- A kapacitás adatok a tartási helyekhez kötődnek, vagyis, ha egy tartási helyen több tenyészet van (több állattartó tart állatot) akkor a tartási helyen a rendelkezésre álló teljes kapacitás adatot kell be-jelenteni az adott kapacitástípusra, ennek kapcsán tehát célszerű egyeztetni az érintett tartókkal.
- A kapacitás értékek megadásakor kizárólag az állatok tartására ténylegesen rendelkezésre álló - az állatok számára hasznosítható - területet kell figyelembe venni és bejelenteni a TIR-be, az egyéb, kiszolgáló épületek, ill. épület részek területét nem. Ketreces tartás esetén a ketrecek össz. felületét kell megadni. (Az étkezési tojástermelés esetében 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 3. számú mellék-letének 10.1. a) pontja szerinti tyúkonkénti legalább 750 négyzetcentiméter ketrecterület figyelem-bevételével.)

Külön felhívják a madárházas technológiával termelő tartók figyelmét arra, hogy ezen technológia esetén a hasznosítható alapterületnek az egyes szintekkel megnövelt értéket kell megadni. 

A kapacitás adatok módosítása a 2153-as Tartási hely és tartás módosító lapon lehetséges. 
     
A nyomtatvány és részletes kitöltési útmutató megtalálható a Nébih ENAR honlapon (https://portal.nebih.gov.hu/enar) a TIR menüpont alatt. A kapacitás adatok módosításakor a nyom-tatványon a kapacitás érték mellett kötelező megadni a létesítés/változás dátumát, hogy a kapacitás mikortól változott meg a korábban bejelentett értéktől. A különböző időpontban bejelentett azonos kapacitástípusok nem adódnak össze, mindig az utoljára bejelentett érték kerül az adatbázisba. A nyomtatvány benyújtása (postázása) előtt a területileg illetékes ENAR koordinátorral/hatósági állat-orvossal alá kell íratni, mert a bejelentés csak hatósági ellenjegyzéssel fogadható el. 

A bizonylat kitöltésével kapcsolatban segítséget kérhetnek az illetékes megyei ENAR ügyfélszolgá-latoktól, vagy a Nébih ENAR Ügyfélszolgálattól a 06-1-336-9050 telefonszámon, míg írásban az enarufsz@nebih.gov.hu email címen.
Amennyiben rendelkeznek elektronikus ügyintézéshez szükséges hozzáféréssel, lehetőségük van a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (https://upr.nebih.gov.hu/login) keresztül is a tenyészetekben jelen-leg nyilvántartott kapacitás adatok lekérdezésére, a felületen elérhető 1350-es Tenyészet Igazoló Lap lekérésével. 

(Nébih)