Távértékesítéskor elengedhetetlen a növényútlevél

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2023.05.09

Olvasási idő: 5 perc


Az ültetésre szánt növények – köztük a lágy és fás szárú dísznövények, számos erdészeti faj, valamint a zöldségpalánták – távértékesítése esetén kötelező a növényútlevél. Miért fontos és mit tartalmaz ez a dokumentum?

Demó

Az unió vonatkozó rendelete [(EU) 2019/2072 számú végrehajtási rendelet XIII. számú melléklete] előírja, hogy minden ültetésre szánt növénynek növényútlevéllel kell rendelkeznie az Európai Unión belüli szállítás során. A 2019. december 14-től hatályban lévő rendelet XIII. és XIV. melléklete tartalmazza mindazon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek unión belüli szállításához, forgalmazásához növényútlevél szükséges, valamint magába foglalja a növényútlevél-köteles áruk listáját is. A növényútlevél nem közvetlenül a forgalmazáshoz, hanem a szállításhoz szükséges, ezért még a szállítást megelőzően kell elhelyezni az értékesítési vagy a csomagolási egységeken.

Fontos követelmény, hogy ne legyen megváltoztatható, vagyis semmilyen módon ne lehessen rá utólag adatot felvinni, sem pedig törölni róla.

Két további rendelet is kapcsolódik a növényútlevél szabályozásához, melyek annak tartalmi követelményeit (2016/2031/EU rendelet), valamint formátumát (2017/2313/EU rendelet) rögzítik.

Mit tartalmaz a növényútlevél?

A növényútlevélnek az EU zászlaját, valamint az alábbi információkat kell tartalmaznia a megfelelő pontokban (a; b; c; d) feltüntetve:

Plant Passport / Növényútlevél felirat (angol nyelvű feltüntetése kötelező)

A - botanikai név (+ fajta)
A lehető legalacsonyabb rendszertani besorolás feltüntetése szükséges, amely nem lehet nagyobb a Családnál
B - kiállító ország kódja vagy regisztrációs szám
C - nyomonkövetési kód (nincs kötött forma, lehet vonalkód vagy QR kód)
A nyomonkövetési kód feltüntetése nem kötelező, attól el lehet tekinteni.
D - származási EU tagállam kódja vagy származási harmadik ország neve vagy kódja.

A növényútleveleket érintő alapvető tudnivalókról, azok kiadásáról, valamint a rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményekről szóló információkat a Nébih egy korábbi, 2019-es cikke részletezi, ami „Megújul a növényútlevél-rendszer is” címmel megtalálható a honlapon.

A távértékesítés szabályai a növényútlevél vonatkozásában

Fontos kiemelni, hogy a rendelet tartalmaz némi engedményt a növény végfelhasználó részére történő, közvetlen értékesítése esetén, ez azonban nem vonatkozik a távértékesítésre.
A hatósági címkének az internetes oldalakon, közösségi platformokon történő árusítás során is kísérnie kell a növényeket (például pozsgások, cserepes növények, Yukka, Aloe vera, Nerium oleander stb).
A vármegyei kormányhivatalok növényvédelmi szakemberei számos esetben találkoztak olyan szabálysértéssel, melyek során az internetes növényárusítás növényútlevél nélkül történt. Emiatt az érintett értékesítési felületek ellenőrzésére a továbbiakban fokozott figyelmet fordítanak majd annak érdekében, hogy megakadályozzák, illetve visszaszorítsák a növényegészségügyi szempontból veszélyes áruk értékesítését. Az ellenőrzések során a növényegészségügyi előírások betartását és dokumentálását, valamint a növényeket kísérő növényútlevelek meglétét és megfelelőségét ellenőrzik a szakemberek.

(NÉBIH)