Permetezési napló – újabb segítség

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2024.07.02

Olvasási idő: 6 perc


Az elektronikus permetezési naplót már 2022. július 1-től vezetnie kellett volna az érintetteknek, ugyanakkor számos nem várt késedelem okán folyamatosan tolódtak a határidők, és még 2024. februárjában is adtak ki új fejlesztéseket. Az e-Permetezési napló adminisztrációjának - támogatásokkal való összefüggése miatt -kiemelkedő fontosságú feladatát ezúttal egy tematikus útmutatóval is segítjük.

Demó

Ahogyan arról előfizetőinket mi is tájékoztattuk, a permetezési napló elektronikus nyilvántartása számos, régi adatszolgáltatási kötelezettséget egyesít. Az elektronikus gazdálkodási napló (eGN) feltöltése a támogatáspolitikai előírások miatt vált kötelezővé és magában foglalja a nitrát nyilvántartást is a nitrátérzékeny területeken.

Honnan indultunk?

Korábban az érintett gazdálkodóknak kizárólag papír alapon kellett vezetniük a gazdálkodási naplót. A hatékonyabb ellenőrzés érdekében a magyar kormányzat már a 2010-es évek elején elkezdte vizsgálni az elektronikus gazdálkodási napló bevezetésének lehetőségét. 2010-től az ÚMVP AKG és ÖKO programokban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által üzemeltetett, ÁNYK web-GN vált az adatszolgáltatási felületté, ahol a napló egy részének adattartalmát kellett a megfelelő formátumban feltölteni vagy kézzel kitölteni. A naplót gazdálkodási évre vonatkozóan kellett elkészíteni, a napló adattartalmát a tápanyag-gazdálkodási tervvel együtt fel kellett tölteni az említett felületre. A gazdálkodási napló és tápanyag-gazdálkodási tervvel kapcsolatos mulasztás esetén az előző évi támogatás összegének 15+15%-át vonták le szankcióként a gazdálkodótól.

2016 óta a Vidékfejlesztési Programból (VP) finanszírozott egyes támogatások igénylőinek is kötelező a gazdálkodási napló vezetése. Ettől az időszaktól kezdve naptári évre vonatkozóan kell elkészíteni a gazdálkodási naplót, az adatszolgáltatási határidő pedig következő év január 31., mely során szintén be kell nyújtani a tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmát is. Mulasztás esetén a szankció mértéke – hasonlóan az előző évi támogatás összegének – 15+15%-a volt.

A 2022. évi adatok tekintetében még az alábbiak szerint kellett eleget tenni az egyes kötelezettségeknek:
Gazdálkodási napló: ÁNYK nyomtatvány elektronikus kitöltése a WebGN felületen
Kiknek?

  • agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • ökológiai gazdálkodás támogatás
  • NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  • élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

Nitrát adatszolgáltatás: ÁNYK nyomtatvány elektronikus kitöltése a Nitrát adatlap felületen

A tavalyi változások

A 2023-ban bevezetett új felületre való áttérés vonatkozott minden megvalósítás alatt lévő pályázatra, így valamennyi felhívás elvárása módosításra került, többek között a növénytermesztésben egyik legnépszerűbb Agrár-környezetgazdálkodási programban is.

A támogatást igénylő köteles a teljes 2023. évre vonatkozóan a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerinti gazdálkodási naplót, a NÉBIH honlapján elérhető elektronikus Gazdálkodási Naplóban (e-GN) rögzíteni és benyújtani 2024. február 15-éig. A támogatást igénylő köteles a teljes 2024. évre vonatkozóan a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerinti gazdálkodási naplót, a NÉBIH honlapján elérhető elektronikus Gazdálkodási Naplóban (e-GN) rögzíteni és benyújtani 2025. január 31-ig.

A peszticidekre vonatkozó statisztikáról szóló 1185/2009/EK rendelet (2009. november 25.) adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a tagállamok számára a növényvédő szerek felhasználására vonatkozóan, amely kiterjed az adott tagállamban termesztett növényekre és felhasznált anyagokra.
A „43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” szabályozás alapján papír alapon már a korábbi években is vezetnie kellett a Permetezési napló önálló nyomtatványát a gazdálkodóknak, de elektronikusan azon ügyfeleknek kellett benyújtani, akik erre levélben külön felszólítást kaptak, továbbá egy-egy ellenőrzés alkalmával kellett tudni bemutatni.

Az eredeti koncepció szerint 2022. július 1-től kellett volna vezetni az e-Permetezési naplót minden érintettnek.

Aki számára a 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet alapvetően előírja, de tekintettel arra, hogy a felület még nem készült el, a gazdálkodóknak lehetősége sem volt felkészülni, az egyes érdekvédelmi szervezetek munkájának eredményeként fél év haladékot és könnyítéseket kaptak a gazdák. A kötelezettség csupán 2023. január 01-től lépett érvénybe, amely még lehetővé tette a kötelezettek számára a nyilvántartás évközbeni papíralapú vezetését, majd 2024. január 01. és 2024. január 31. közötti feltöltését. A kialakított elektronikus felület napi használata csak a 10 hektárnál nagyobb területen gazdálkodók számára vált kötelezővé a szántóterületeken végzett rovarölő szeres kezelések 24 órán belüli bejelentésére vonatkozóan.

Csupán néhány nagyobb problémacsoportot kiemelve tehát jól látszik, hogy az újonnan bevezetett rendszer a kötelezővé tételének pillanatában még nem állt készen az éles használatra, hogy azon keresztül a felhasználók tűréshatáron belüli hibák mellett teljesíthessék kötelezettségüket.
A felmerülő technikai nehézségek miatt ugyan két héttel meghosszabbításra került a határidő, még a határidőt megelőző egy nappal, 2024. február 14-én is adtak ki fejlesztéseket, ami egy ilyen súllyal bíró rendszernél nehezen elfogadható. A WebGN és e-GN cseréjének akkor lett volna szabad megtörténnie, amikor a rendszer tesztfelületén az önkéntes vagy felkért felhasználók megbizonyosodtak annak használhatóságáról, a funkcionalitásra irányuló visszajelzések mellett elvégezték a szükséges terheléses teszteket.

Minden, amit a Permetezési naplóról (jelenleg) tudunk….

Szűcs Móré Viktória szakértőnk által összeállított útmutatónk a rendszer eddigi tapasztalatok szerinti legnehezebben kezelhető elemeit kívánja bemutatni és gyakorlatközpontú, kifejezetten a digitális felület kezelését megkönnyítő tanácsokkal segít eligazodni a permetezési naplóval összefüggő adminisztrációs kötelezettségek teljesítésében.

Összeállításunk elérhető a Mezőgazdasági KKV Tanácsadó szokásos, évszakos mellékletének keretében (Őstermelők Kalendáriuma-Nyár) és elérhető a Gazda Jogkövető felületén is!