Mezőgazdasági kft. adókedvezményei

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.27

Olvasási idő: 7 perc


Egy növénytermesztéssel foglalkozó kft. mezőgazdasági gépeket vásárolt, köztük új és használt gépeket. A legfontosabb kérdés, hogy a kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezményét csak új gépeknél lehet igénybe venni? Illetve: a kamatkedvezményt akkor is igénybe vehetjük, ha használt gépet veszünk hitelből?

Demó

További kérdések: A kft. telephelyének felújításához, amelyet beruházásként vett nyilvántartásba, felhasználható-e ez a két kedvezmény? A kft. az Észak-Alföldön van és kisvállalkozásnak minősül. Mennyi a támogatás intenzitása, a 37/2011 Korm. rendelet szerinti 50% + 20% ?

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao törvény) 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján csökkenti az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, figyelemmel a Tao törvény  7. § (11)-(12) bekezdésében foglaltakra is.

Ha a nevezett társaság a gépet korábban még nem vette használatba, vagyis nem mutatta ki tárgyi eszközként és nem számolt el a gép után értékcsökkenést, akkor a nevezett gép korábban még használatba nem vett gépnek tekinthető. 

Ebből következően a gép bekerülési értéke megfelel a Tao törvény hivatkozott rendelkezésében rögzített feltételnek. Ha a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges további kritériumok is teljesülnek, vagyis a KKV méret, csak magánszemély tagok a cégben, illetve az állami támogatásokra vonatkozó megkötések, akkor az adóalap-kedvezmény igénybevételének nincs akadálya.
 A támogatás intenzitása megfelel a hivatkozott Kormányrendeletben foglaltaknak.